ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Płynność finansowa w branży transportowej – jak egzekwować należności i unikać niewypłacalnych kontrahentów?

Płynność finansowa podmiotu wpływa na bezpieczeństwo Twoje, Twoich pracowników oraz partnerów w biznesie. W związku z tym warto zrobić wszystko, aby o nią zadbać. Jak to zrobić? Unikaj niewypłacalnych kontrahentów i skutecznie egzekwuj należności.

Co zrobić, jeśli trafisz na nieuczciwego kontrahenta? Jak egzekwować należności w branży TSL?

Zdarzają się sytuacje, w których kontrahent, nawet dotychczas profesjonalny i ceniony, staje się niewypłacalny. Co zrobić w takiej sytuacji? Wykonaj następujące kroki: 

 • podejmij próbę polubownego rozwiązania sporu – najlepiej już przy pomocy kancelarii prawnej, aby pokazać klientowi, że podchodzisz do sprawy w profesjonalny sposób i domagasz się płatności z udziałem specjalistów;
 • dokumentuj podejmowane kroki;
 • zabezpiecz swoje interesy na przyszłość – jeśli masz w planach realizację kolejnych zleceń dla tego podmiotu, rozważ np. rozwiązanie umów, bądź określenie zabezpieczeń;
 • przystąp do windykacji należności – może to być windykacja miękka, twarda czy egzekucja komornicza (w zależności od sytuacji).

Każdy z etapów postępowania warto skonsultować z prawnikiem. Dzięki temu dowiesz się, co robić, aby egzekwować swoje prawa w legalny sposób.

Jak unikać niewypłacalnych kontrahentów?

Niewypłacalni kontrahenci stwarzają problemy wielu podmiotom z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Ograniczają oni możliwości finansowe partnerów, a także przyczyniają się do zaburzenia stabilnego funkcjonowania ich firm. Poznaj sposoby na uniknięcie niewypłacalnych kontrahentów. Dzięki nim zminimalizujesz ryzyko strat, a tym samym wystąpienia związanego z nimi stresu.

Sprawdź, z kim współpracujesz – opinie, dane, historia działalności

W Internecie znajdziesz informacje na temat legalnie funkcjonujących podmiotów. Zapoznaj się z historią ich działalności, opiniami na ich temat oraz danymi dotyczącymi tego, kto jest odpowiedzialny za konkretny byt – JDG czy spółkę.

Poprzez taką analizę dowiesz się, czy konkretny kontrahent budzi zaufanie i czy wcześniej nie dopuścił się już czynów, które powinny wzbudzić u Ciebie czujność. Jeśli z opinii innych przedsiębiorców czy klientów będzie wynikało, że dany podmiot nie działa profesjonalnie, zalega z płatnościami czy realizacjami, uważaj. Może się bowiem okazać, że i w Twoim przypadku nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Dopracuj umowę z prawnikami, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy

Dopracowana umowa – zawarte w niej prawa, obowiązki i terminy ich realizacji – stanowi formę zabezpieczenia Twoich roszczeń względem kontrahentów.

Aby działać w branży transportowej, warto znać prawo przewozowe, podstawy prawa cywilnego oraz regulacje z wielu innych dziedzin. Nie jest to jednak wiedza, którą łatwo przyswoić, jeśli nie jest się prawnikiem. Wynika to z jej rozległości, wciąż zachodzących zmian oraz specyficznego języka, którym posługuje się ustawodawca przy kreowaniu norm prawnych.

Nie musisz samodzielnie zajmować się tworzeniem umów, negocjacjami czy późniejszymi procedurami umożliwiającymi zabezpieczenie i egzekucję roszczeń. Możesz powierzyć te zadania prawnikom specjalizującym się w branży TSL. Zadbają oni o zawarcie w kontrakcie odpowiednich klauzul, które zminimalizują ryzyko niewypłacalności. Jeśli z kolei dojdzie już do problemów z płatnością, podpowiedzą Ci, jak w legalny sposób uzyskać należne środki.

Pobieraj przedpłaty/zadatki – formy zabezpieczenia finansów firmy 

Możesz ustalić z kontrahentem, że w ramach współpracy część środków za realizację zlecenia będzie wpłacana na konto tuż po zawarciu kontraktu. Zabezpieczenie finansowe będzie częściowo rekompensować ewentualne straty, do których może dojść w przypadku niewypłacalności.

Przedpłata, zaliczka to formy zabezpieczenia finansów firmy przed nieuczciwymi partnerami. Pobierając je, zyskujesz pewność, że za ich sprawą zrekompensujesz sobie przynajmniej część poniesionych strat. To pozwoli np. opłacić koszty związane z realizacją zlecenia czy sfinansować pomoc, jaką zaoferują Ci w związku z ochroną Twoich roszczeń prawnicy transportu, spedycji oraz logistyki.

Niewypłacalność w branży TSL to poważny problem, którego niekiedy nie da się uniknąć. W wielu sytuacjach zastosowanie zabezpieczeń ogranicza jednak ryzyko strat finansowych. W każdym wypadku warto skonsultować się z prawnikiem, który doradzi, jak konstruować umowy, aby wynikające z nich zapisy faktycznie chroniły Twoje interesy i stanowiły podstawę do ewentualnych roszczeń.

Czytaj też: Bezpieczny łańcuch dostaw – jak go zbudować?

Co to jest płynność finansowa?

Płynność finansowa odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa lub osoby do spełnienia swoich zobowiązań finansowych poprzez dostęp do wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów, które można łatwo przekształcić na gotówkę. Jest to kluczowy wskaźnik oceny stabilności finansowej i zdolności do pokrycia bieżących zobowiązań.

Podstawowym celem utrzymania płynności finansowej jest uniknięcie trudności w spłacie zobowiązań, takich jak rachunki, kredyty, wynagrodzenia pracowników czy dostawcy. Płynność finansowa zazwyczaj oceniana jest za pomocą różnych wskaźników, takich jak stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań (current ratio), stosunek szybkiego wskaźnika (quick ratio) czy okres bieżący (current period).

Stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań mierzy zdolność firmy do spłacenia krótkoterminowych zobowiązań za pomocą aktywów, które można łatwo przekształcić na gotówkę. Stosunek szybkiego wskaźnika uwzględnia jedynie najbardziej płynne aktywa, takie jak gotówka, aktywa krótkoterminowe i inne zasoby, które mogą być szybko przekształcone w gotówkę.

W skrócie, płynność finansowa jest kluczowym aspektem zdolności podmiotu do utrzymania płynności gotówkowej i skutecznego zarządzania zobowiązaniami finansowymi. Dobre zarządzanie płynnością finansową jest istotne dla stabilności i trwałego rozwoju przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Jak dbać o płynność finansową?

Poprawa płynności finansowej wymaga skoordynowanego podejścia do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w poprawie i dbaniu o płynność finansową:

 1. Efektywne zarządzanie należnościami: Skróć okres kredytowy udzielany klientom, monitoruj terminy płatności i egzekwuj zobowiązania w terminie. Zachęcaj do szybszych płatności poprzez udzielanie rabatów za płatności gotówkowe lub wcześniejsze terminy płatności.
 2. Zarządzanie zapasami: Monitoruj poziomy zapasów i staraj się utrzymywać je na optymalnym poziomie. Zbyt duże zasoby mogą absorbować gotówkę, dlatego ważne jest unikanie nadmiernego gromadzenia zapasów.
 3. Negocjacje z dostawcami: Staraj się negocjować lepsze warunki płatności z dostawcami, takie jak dłuższy okres kredytowy. To może pomóc w zachowaniu większej ilości gotówki w firmie.
 4. Optymalizacja kosztów: Przeglądaj regularnie wydatki firmy i identyfikuj obszary, gdzie można oszczędzić. Negocjuj kontrakty z dostawcami, poszukuj bardziej efektywnych rozwiązań i eliminuj zbędne koszty.
 5. Zarządzanie długiem: Monitoruj i zarządzaj strukturą długu firmy. Upewnij się, że poziom zadłużenia jest zrównoważony i że spłaty odbywają się zgodnie z umową. Rozważ renegocjację warunków kredytów w celu uzyskania lepszych warunków.
 6. Diversyfikacja źródeł finansowania: Poszukaj różnych źródeł finansowania, co może obejmować zarówno kredyty bankowe, jak i alternatywne źródła finansowania, takie jak inwestorzy prywatni czy pożyczki od inwestorów.
 7. Planowanie finansowe: Opracuj realistyczny plan finansowy, uwzględniający przepływy gotówkowe i prognozy sprzedaży. Regularnie aktualizuj plan w miarę zmian w otoczeniu biznesowym.
 8. Inwestycje w technologię: Wykorzystaj nowoczesne technologie do poprawy efektywności operacyjnej. Automatyzacja procesów biznesowych może pomóc w zwiększeniu produktywności i redukcji kosztów.
 9. Monitorowanie i raportowanie: Regularnie monitoruj wskaźniki płynności finansowej i sporządzaj raporty, aby szybko zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć działania naprawcze.

Poprawa płynności finansowej to proces, który wymaga stałego monitorowania, elastyczności i gotowości do dostosowywania strategii w zależności od zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *