Kategorie
Środowisko

Szkolenia i kursy CLP: oznakowanie, pakowanie i klasyfikacja zgodnie z CLP

Rozporządzenie CLP nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorstwa w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania materiałów i substancji stwarzających zagrożenie czy to dla zdrowia czy środowiska. Dowiedz się jakie obowiązki z zakresu CLP ciążą na przedsiębiorcach.