ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Bezpieczny łańcuch dostaw – jak go zbudować?

system zarządzania magzynem

Zabezpieczenie łańcucha dostaw powinno być celem każdego przedsiębiorstwa. Na skutek zmian politycznych, przyrodniczych, utraty danych czy błędów ludzkich może dojść do zakłócenia dostaw. W konsekwencji zerwania łańcucha dochodzi do całkowitej utraty kontroli nad produktem. Jak zabezpieczyć supply chain na ryzyko zerwania?

Budowanie sprężystego łańcucha dostaw

Logistyka oparta na sprężystych łańcuchach bazuje na:

 • odpornych ogniwach
 • regenerujących się ogniwach

Co to znaczy? Po pierwsze każdy przedsiębiorca planuje z wyprzedzeniem ewentualne zakłócenia związane z działaniem łańcucha. Przewidywanie łączy się ze wzmacnianiem odporności na pojawienie się problemów. W praktyce może to oznaczać strategię produkcyjną lub logistyczną, która wyszczególnia możliwe zakłócenia i opracowuje plan zaradczy na wypadek ich powstania.

Po drugie bezpieczny łańcuch dostaw musi „umieć” się regenerować. Szybkość reakcji na zakłócenie jest kluczowe dla zminimalizowania błędów i skrócenia czasu potrzebnego na dotarcie produktu do odbiorcy. Regeneracja łańcucha obejmuje wnikliwą analizę danych zebranych po każdorazowym zakłóceniu. Wszystkie te czynności wykonuje się w celu stworzenia elastycznego łańcucha, który zapewnia większy poziom bezpieczeństwa.

Przejrzysty system przesyłu informacji

To kolejna kluczowa kwestia w budowie bezpiecznego łańcucha. Obecnie każde ogniwo musi wymieniać między sobą informacje w sposób niemal natychmiastowy, co przekłada się na stworzenie przejrzystego cyfrowego systemu informacji. Umożliwia dostęp do kluczowych zmiennych, by skrócić czas produkcji, spedycji i dostawy. W konsekwencji wszystko przekłada się na zsynchronizowanie działań i skrócenie czasu oraz kosztów dostawy.

Bezpieczny łańcuch opiera się nie tylko na bazie danych dostępnej dla wszystkich zaangażowanych firm – informacje muszą być też odpowiednio zabezpieczone. Dla uniknięcia wycieku danych i w konsekwencji zerwania łańcucha dostaw stosuje się zabezpieczenia cyfrowe.

Każde przedsiębiorstwo musi też planować i umieć reagować na pojawienie się przyszłych zakłóceń. Te dwa kroki nieodłącznie są związane ze sobą i pozwalają na zmniejszenie ryzyka opóźnień. W pierwszym przypadku bazowanie na cyfrowych rozwiązaniach pozwala przewidzieć przyszłe zakłócenia. Drugi krok to stworzenie analizy naprawy łańcucha, co leży w gestii każdego ogniwa.

Fizyczne zabezpieczenia łańcucha dostaw

Poza bezpieczeństwem cyfrowym i doskonałą strategią logistyczną konieczne jest też zabezpieczenie doraźne. Mowa o uniemożliwieniu dostępu osobom nieuprawnionym do przewożonego ładunku. Obecnie takie formy zabezpieczeń produkowane są np. w formie plomb z zasilaniem akumulatorowym, które są zintegrowane z systemem zarządzającym łańcuchem dostaw. Plomby zabezpieczające dają następujące korzyści:

 • ograniczenie dostępu do towaru
 • monitorowanie położenia ładunku
 • zwiększenie bezpieczeństwa bez dostęp cyfrowy
 • analizę trasy, kosztów i czasu związanego z dostawą

Stosując wszystkie sposoby zabezpieczania łańcucha dostaw, można przyczynić się do zmniejszenia ryzyka jego zerwania. Dlatego zawsze należy bazować na sprawdzonych rozwiązaniach dostarczanych przez kluczowych partnerów w biznesie.

Co to jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw to kompleksowy system, który obejmuje wszystkie etapy i działania związane z przemieszczaniem produktów od producenta do klienta końcowego. Składa się on z różnych podmiotów, takich jak dostawcy, producenci, dystrybutorzy, magazyny i punkty sprzedaży detalicznej, które współpracują ze sobą w celu dostarczenia towarów do ostatecznego odbiorcy.

Elementy łańcucha dostaw

Podstawowe elementy łańcucha dostaw obejmują:

 1. Dostawców. Są to podmioty, które dostarczają surowce, części lub komponenty niezbędne do produkcji. Mogą to być lokalni lub zagraniczni dostawcy.
 2. Producentów. Przedsiębiorstwa, które przetwarzają dostarczone surowce i komponenty w gotowe produkty. Produkty mogą być wytwarzane w jednym miejscu lub w różnych fabrykach na całym świecie.
 3. Dystrybutorów. Odpowiadają za przechowywanie i dystrybucję produktów do różnych miejsc docelowych. Mogą to być hurtownie, centra dystrybucyjne lub agenci logistyczni.
 4. Magazyny. Miejsca, w których przechowywane są produkty przed ich dalszą dystrybucją. Magazyny mogą być zarządzane przez producentów, dystrybutorów lub firmy logistyczne.
 5. Punkty sprzedaży detalicznej. Sklepy lub inne miejsca, w których klienci końcowi mogą nabyć produkty. Mogą to być sklepy stacjonarne, sklepy internetowe lub inne platformy sprzedażowe.

Łańcuch dostaw obejmuje także procesy związane z zarządzaniem zapasami, transportem, monitorowaniem i planowaniem, aby zapewnić, że produkty są dostarczane we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i do odpowiedniego miejsca. Efektywny łańcuch dostaw jest kluczowy dla zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji kosztów i zadowolenia klienta poprzez zapewnienie szybkiej i niezawodnej dostawy produktów.

Plomby zabezpieczające ładunek

Plomby zabezpieczające ładunek są specjalnymi urządzeniami, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego transportu towarów. Są one powszechnie stosowane w branży logistycznej i przewozowej, aby chronić ładunek przed kradzieżą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Jedną z istotnych cech plomb zabezpieczających jest możliwość śledzenia cyfrowego położenia ładunku. Wielu producentów oferuje plomby wyposażone w technologię GPS lub RFID, co umożliwia monitorowanie lokalizacji ładunku w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można kontrolować, czy ładunek podąża zamierzonym szlakiem, czy też nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w jego przewozie. To pozwala na szybką reakcję w przypadku jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej lub kradzieży.

Kolejną istotną cechą plomb zabezpieczających jest zabezpieczenie dostępu do ładunku. Plomby są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do wnętrza pojazdu lub kontenera. Są one trudne do sforsowania lub usunięcia bez naruszenia ich integralności. Plomby często są wyposażone w mechaniczne lub elektroniczne zabezpieczenia, takie jak unikalne numery seryjne, kody kreskowe lub kody QR, które utrudniają manipulowanie nimi. Jeśli plomba zostanie naruszona lub usunięta, można to łatwo zauważyć, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony ładunku.

Dodatkowo, niektóre plomby zabezpieczające posiadają funkcje monitorowania temperatury, wilgotności lub wstrząsów. Dzięki temu można kontrolować warunki, w jakich przewożony jest ładunek, co jest istotne zwłaszcza w przypadku towarów wymagających określonych warunków przechowywania, takich jak produkty spożywcze czy substancje farmaceutyczne.

Warto również zauważyć, że plomby zabezpieczające ładunek są często wyposażone w mechanizm jednorazowego użycia. Oznacza to, że po raz pierwszy zamknięcie plomby nie może zostać otwarte bez naruszenia jej struktury. Jest to ważne dla zachowania niezawodności i wiarygodności systemu zabezpieczającego. Jednorazowe plomby są często opatrzone oznaczeniami informującymi o ich stanu – np. „VOID” lub „Opened” – co pomaga w wykryciu prób manipulacji.

Podsumowując, plomby zabezpieczające ładunek są kluczowymi narzędziami w branży logistycznej, zapewniającymi bezpieczny transport towarów. Ich cechy, takie jak możliwość śledzenia cyfrowego położenia ładunku, zabezpieczenie dostępu i dodatkowe funkcje monitorowania, pozwalają na skuteczną ochronę ładunku przed kradzieżą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *