Ochrona środowiska w biznesie

Ochrona środowiska w biznesie

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o szeregu ważnych obowiązków – nie tylko tych związanych z podatkami czy utrzymaniem pracowników, ale również tych dotyczących ochrony środowiska. Jest to kwestia, która obecnie zyskuje na znaczeniu. Zdecydowanie warto więc uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Sprawdź, jakie obowiązki związane z ochroną środowiska mają podmioty gospodarcze i na jakie szkolenia ochrona środowiska warto wysłać pracowników.

Ochrona środowiska – obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorców obowiązują między innymi zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627), która precyzuje, że każda firma jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Wiążą się z tym obowiązki takie jak:

 • odpowiednia organizacja pracy,
 • podejmowanie działań dążących do ograniczenia lub wyeliminowania szkód w środowisku,
 • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Dochodzi do tego wiele specyficznych przepisów związanych np. z gospodarką odpadami, emisjami do atmosfery czy opłatami za korzystanie ze środowiska w sposób wykraczający poza definicję korzystania powszechnego. Zapoznać się z nimi pomagają specjalistyczne szkolenia z ochrony środowiska. To również sposób na uzupełnianie lub uaktualnienie wiedzy pracowników w tym zakresie.

Szkolenia – ochrona środowiska dla firm

Baza szkoleń z ochrony środowiska jest bardzo szeroka. Jest to bowiem dziedzina, w której przybywa regulacji prawnych. Jednocześnie kary za ich nieprzestrzeganie stają się coraz dotkliwsze. Ponadto sami konsumenci oczekują od firm podejmowania działań związanych z ochroną środowiska. Do najpopularniejszych tematów kursów i szkoleń należą:

 • ustawa Prawo ochrony środowiska oraz powiązane ustawy i akty wykonawcze,
 • BDO (Baza Danych Odpadowych) i związane z tym obowiązki przedsiębiorców oraz inne kwestie związane z gospodarką odpadami,
 • sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) – każdy podmiot korzystający ze środowiska, a którego działalność jest źródłem emisji gazów jest zobowiązana do końca lutego każdego roku sporządzić sprawozdanie dotyczące emisji tych gazów. Informacje zebrane w sprawozdaniach gromadzone są w krajowej bazie o emisjach, administrowanej przez KOBiZE.
 • odpowiedzialność i sankcje karne w ochronie środowiska,
 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,
 • system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, czyli jedną z najpopularniejszych międzynarodowych norm ISO określających wymogi jakie powinny spełniać współczesne systemy zarządzania środowiskowego. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 pozwala przedsiębiorstwom udowodnić, że dbają one o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko za sprawą swojej działalności i implementują systemy zapewniające efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Niezależnie od tego, jakie kwestie Cię interesują, na pewno znajdziesz właściwy zakres szkolenia ochrona środowiska. Ochrona środowiska to dziś bowiem prawdziwie „gorący” temat. Jako pracodawca zawsze możesz również zorganizować dla swoich pracowników szkolenie zamknięte z zagadnień ochrony środowiska o indywidualnie dobranym zakresie tematycznym.

Ochrona środowiska jako element ESG

W dzisiejszych czasach, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z istoty zrównoważonego rozwoju oraz roli, jaką pełnią w tym kontekście strategie ESG. ESG oznacza Environmental, Social, and Governance, czyli podejście uwzględniające aspekty środowiskowe, społeczne oraz zarządcze. W ramach strategii ESG, ochrona środowiska zajmuje szczególne miejsce, mając kluczowy wpływ na długoterminowy sukces i reputację przedsiębiorstw.

Czym jest strategia ESG?

Strategia ESG to kompleksowy framework, który pomaga firmom integrować kluczowe kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem w swoje operacje biznesowe. Elementy ESG obejmują:

 1. Environmental (Środowisko): Związane z wpływem działalności firmy na środowisko. Obejmuje zarządzanie emisjami, zużyciem zasobów naturalnych, i inne działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na ekosystem.
 2. Social (Społeczne): Dotyczy relacji firmy z pracownikami, klientami, społecznością i innymi interesariuszami. Włącza także aspekty związane z prawami człowieka i etyką biznesu.
 3. Governance (Zarządzanie): Odnosi się do struktury i procesów zarządczych w firmie, w tym zasady etyki, przejrzystość oraz odpowiedzialność wobec akcjonariuszy.

Dlaczego firmy powinny opracować strategię ESG?

 1. Zwiększona Wartość Firmy: Firmy wdrażające skuteczne strategie ESG są postrzegane jako bardziej wartościowe i atrakcyjne dla inwestorów. Inwestorzy coraz częściej szukają firm, które integrują zrównoważone praktyki w swoją działalność.
 2. Lepsza Reputacja: Strategie ESG pomagają w budowaniu pozytywnej reputacji firmy. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi od firm, które dbają o środowisko i angażują się w społeczne inicjatywy.
 3. Optymalizacja Ryzyka: Długofalowe myślenie związane z ESG pomaga firmom minimalizować ryzyko związanego z negatywnym wpływem na środowisko, konfliktami społecznymi czy problemami zarządczymi.

Ochrona środowiska w ramach strategii ESG:

Ochrona środowiska stanowi integralną część strategii ESG, mając istotny wpływ na dwa z trzech głównych filarów. Firmy, opracowując strategię ESG, powinny skupić się na następujących obszarach:

 1. Redukcja Emisji: Firmy powinny dążyć do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestowanie w technologie zielone, efektywność energetyczną i zrównoważone praktyki produkcji.
 2. Zarządzanie Zasobami Naturalnymi: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda i surowce, jest kluczowe. Firmy powinny dążyć do minimalizacji zużycia i wprowadzać innowacyjne rozwiązania z zakresu recyklingu.
 3. Edukacja i Zaangażowanie Społeczności: Działania związane z ochroną środowiska powinny obejmować edukację pracowników i społeczności lokalnych, promowanie świadomości ekologicznej oraz angażowanie się w projekty społeczne na rzecz środowiska.

Tak więc ochrona środowiska w kontekście strategii ESG to nie tylko kwestia zgodności z normami, ale również kluczowy element zrównoważonego rozwoju firm. Firmy, które integrują te wartości w swoją strategię, czerpią korzyści nie tylko w postaci finansowej, ale także w budowaniu pozytywnej reputacji i zwiększaniu zaufania swoich interesariuszy. Długofalowy sukces gospodarczy jest nieodłącznie związany z troską o naszą planetę oraz społeczność.


Jedna odpowiedź do “Ochrona środowiska w biznesie”

 1. Jak biznes dba o środowisko w Polsce to mieliśmy okazję się przekonać podczas katastrofy z zatruciem Odry. Okazało się że są setki zakładów zrzucających ścieki do rzeki a Pisowski rząd pozwala na to bez wielu ograniczeń. Też można zapytać dlaczego? Jaki miał w tym interes 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *