ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Jak uzyskać numer BDO i gdzie go umieszczać?

Ochrona środowiska

Przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uzyskania numeru BDO dla swojej działalności, który powinien być umieszczany na fakturach i innych dokumentach urzędowych. W tym artykule wyjaśniamy, kto jest odpowiedzialny za nadanie numeru, a także, gdzie powinien być umieszczony.

Czym jest BDO?

Firmy, które zajmują się gospodarką odpadami muszą zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych (Inaczej Baza Danych o Odpadach) i posługiwać się nadanym numerem rejestracyjnym (numer BDO).

Baza BDO (Baza Danych Odpadów) powstała w celu zgromadzenia i uporządkowania informacji dotyczących odpadów, ich klasyfikacji, właściwości, zagrożeń dla środowiska i zdrowia, a także sposobów ich rozpoznalania, przechowywania, transportu i unieszkodliwiania.

Celem przyświecającym działaniu bazy BDO jest zapewnienie dostępu do wiarygodnych i rzetelnie przebadanych danych o odpadach, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z odpadami. Baza BDO zawiera wiele różnorodnych materiałów, w tym opisy odpadów, karty charakteryzujące, instrukcje postępowania, przepisy prawne, a także narzędzia do samodzielnego rozpoznawania i klasyfikowania odpadów. Dzięki temu baza BDO jest cennym źródłem wiedzy i informacji dla wszystkich, którzy zajmują się odpadami lub chcą poznać więcej na ten temat.

Numer BDO to skrót od numeru rejestrowego Bazy Danych o Odpadach. Numer ten musi być umieszczony na fakturze VAT firmy, a za jego brak grozi kara finansowa. Warto więc wiedzieć, jak zdobyć ten numer i kto jest zobowiązany do jego uzyskania.

Jak uzyskać numer BDO?

Uzyskanie numeru BDO wiąże się z rejestracją w Bazie Danych o Odpadach. Wniosek o nadanie numeru BDO przeprocesowany zostanie przez marszałka województwa. Sama rejestracja w BDO możliwa jest zarówno zdalnie poprzez Internet, za pośrednictwem poczty oraz osobiście. Jak to zrobić?

  • wypełnij wniosek dostępny na stronie internetowej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami,
  • złóż wniosek osobiście w urzędzie marszałkowskim odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności lub
  • złóż wniosek elektronicznie przez platformę ePUAP podpisując go podpisem kwalifikowanym bądź uwierzytelniając się poprzez logowanie do bankowości elektronicznej lub
  • wyślij wniosek za pomocą wiadomości e-mail podpisując ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
  • wyślij go listem poleconym na adres urzędu marszałkowskiego odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności albo zamieszkania.

Jakie są koszty rejestracji i nadania numeru BDO?

Koszt opłaty nakładanej na podstawie art. 57 ustawy o odpadach wynosi od 100 zł dla mikroprzedsiębiorstw do 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Przewidziane zostały jednak wyjątki i zwolnienie, dlatego warto zapoznać się z powyższym artykułem ustawy.

Numer BDO na fakturze

Posiadając nadany numer BDO, należy go umieścić w dokumentach firmy. Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, każdy przedsiębiorca musi umieścić numer rejestracyjny BDO na pismach związanych z prowadzoną działalnością. Ustawa nie precyzuje niestetety na jakich dokumentach firmowych powinien się znaleźć numer BDO. Zazwyczaj przyjmuje się, że numer BDO powinien być umieszczany przede wszystkim na fakturach. Ponieważ przepis jest dość niejasny, zaleca się, aby numer znajdował się na wszystkich dokumentach transakcyjnych, w tym na fakturach pro forma, fakturach VAT i fakturach zaliczkowych. W ten sposób można uniknąć ewentualnych problemów.

Czytaj też: Ochrona środowiska w firmie.

Jedna odpowiedź do „Jak uzyskać numer BDO i gdzie go umieszczać?”

  1. Awatar Marta
    Marta

    No właśnie tego szukałam, nikt właściwie nie wie do końca czy wystarczy numer BDO umieścić na fakturze, czy też na paragonach, papierze firmowym itp. Dzięki za rozjaśnienie tematu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *