ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Kompendium wiedzy o bezpieczeństwie danych osobowych

bezpieczeństwo danych osobowych

Dowiedz się dlaczego ochrona danych osobowych powinna być priorytetem każdej firmy, jakie zasady prawne obowiązują w tym zakresie oraz jak podnosić bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Dlaczego bezpieczeństwo danych osobowych jest tak ważne dla każdej firmy?

Bezpieczeństwo danych osobowych jest niezwykle ważne dla każdej firmy z wielu powodów. Oto kilka głównych przyczyn:

 1. Ochrona prywatności klientów. Dane osobowe zawierają informacje wrażliwe, takie jak numery identyfikacyjne, adresy, numery kont bankowych itp. Firmy są odpowiedzialne za ochronę tych informacji przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, klienci mogą stać się ofiarami kradzieży tożsamości, oszustw finansowych lub innego rodzaju nadużyć.
 2. Zgodność z przepisami prawnymi. Wiele jurysdykcji wprowadziło surowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) w Unii Europejskiej. Firmy są zobowiązane przestrzegać tych przepisów i odpowiednio chronić dane osobowe swoich klientów. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do surowych kar finansowych i szkody w reputacji firmy.
 3. Zaufanie klientów. Bezpieczeństwo danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania klientów. Klienci oczekują, że ich dane będą przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny. Jeśli firma nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, może to prowadzić do utraty zaufania klientów, a co za tym idzie, utraty klientów i szkody dla reputacji firmy.
 4. Konkurencyjność rynkowa. W dzisiejszym zglobalizowanym środowisku biznesowym konkurencja jest bardzo silna. Firmy, które skutecznie chronią dane osobowe, zyskują przewagę konkurencyjną. Klienci są bardziej skłonni korzystać z usług i produktów firm, które potrafią zagwarantować bezpieczeństwo ich danych.
 5. Wewnętrzne dane firmy. Dane osobowe nie dotyczą tylko klientów, ale również pracowników firmy. Chronienie danych pracowników przed nieuprawnionym dostępem jest ważne dla utrzymania zaufania, a także dla zapewnienia poufności informacji biznesowych.

Podsumowując, bezpieczeństwo danych osobowych jest kluczowym elementem dla każdej firmy ze względów prawnych, etycznych, konkurencyjnych i dla zachowania zaufania klientów. Warto zainwestować w odpowiednie środki ochrony danych, aby minimalizować ryzyko naruszeń i zabezpieczyć interesy zarówno firmy, jak i jej klientów.

Podstawy prawne

W Polsce kwestie bezpieczeństwa danych osobowych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (popularnie znana jako polska wersja RODO) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Oto najważniejsze przepisy prawne:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO): Ustawa ta wdrożyła ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym. Określa ona prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Ta ustawa dotyczy m.in. kwestii ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną. Określa ona zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne: Ustawa ta obejmuje przepisy dotyczące ochrony prywatności w dziedzinie telekomunikacji, w tym ochrony danych osobowych przetwarzanych przez operatorów telekomunikacyjnych.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Ta ustawa, choć jest starsza, nadal ma znaczenie, ponieważ zawiera przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przed wdrożeniem RODO. Obecnie większość jej postanowień została zastąpiona przez RODO i krajową ustawę o ochronie danych osobowych, ale wciąż ma zastosowanie w niektórych przypadkach.

Ponadto, organem nadzorującym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). UODO zajmuje się m.in. przyjmowaniem skarg i wniosków, prowadzeniem postępowań w sprawach naruszeń ochrony danych oraz udzielaniem interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych.

Warto pamiętać, że powyższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto śledzić najnowsze przepisy i konsultować się z odpowiednim prawnikiem, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące prawa ochrony danych osobowych w Polsce.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w firmie?

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w firmie, istnieje wiele kroków i praktyk, które można podjąć. Oto kilka ważnych działań, które warto rozważyć:

 • Polityka ochrony danych. Opracuj i wdróż politykę ochrony danych osobowych w firmie. Polityka ta powinna określać zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Upewnij się, że polityka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak RODO/GDPR, jeśli dotyczy to twojego obszaru działalności.
 • Świadomość pracowników. Przeprowadź szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników. Wprowadź procedury związane z bezpieczeństwem danych i poucz pracowników na temat zagrożeń, takich jak phishing, złośliwe oprogramowanie czy utrata urządzeń przenośnych. Wzmacniaj świadomość i edukuj pracowników na temat odpowiedzialności i praktyk bezpieczeństwa danych.
 • Kontrola dostępu. Ogranicz dostęp do danych osobowych tylko do osób, które są do tego uprawnione. Wdróż system zarządzania uprawnieniami, aby zapewnić, że każdy pracownik ma dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Rozważ również wykorzystanie mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla większego zabezpieczenia kont użytkowników.
 • Zabezpiecz infrastrukturę IT. Upewnij się, że systemy komputerowe i sieci w firmie są odpowiednio zabezpieczone. To obejmuje regularne aktualizacje oprogramowania, stosowanie silnych haseł, szyfrowanie danych przechowywanych na urządzeniach, firewall’e oraz ochronę przed złośliwym oprogramowaniem (np. antywirusy, antyspyware).
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty. Wdróż system monitorowania, który umożliwi wykrywanie i reagowanie na potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem danych. To może obejmować logi zdarzeń, monitorowanie ruchu sieciowego, analizę zachowań użytkowników itp. W przypadku wykrycia incydentu, opracuj procedury reagowania i plan odzyskiwania danych.
 • Audyty bezpieczeństwa. Regularnie przeprowadzaj audyty bezpieczeństwa, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w celu oceny skuteczności środków ochrony danych. Audyty mogą identyfikować luki w bezpieczeństwie i umożliwić wprowadzenie odpowiednich poprawek.

Czytaj też: 5 wskazówek, które należy znać, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych

Zewnętrzni partnerzy pomogą zadbać o bezpieczeństwo

Istnieje wiele zewnętrznych podmiotów, które mogą pomóc firmie w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Oto kilka z nich i jak mogą być pomocne:

 • Firmy konsultingowe ds. bezpieczeństwa IT. Firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie IT mogą przeprowadzać audyty bezpieczeństwa, oceniać ryzyko, opracowywać polityki bezpieczeństwa danych i udzielać porad dotyczących ochrony danych osobowych. Mogą również przeprowadzać szkolenia dla pracowników w zakresie świadomości bezpieczeństwa.
 • Firmy szkoleniowe zapewniające szkolenia z zakresu RODO, ochrony danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem. Rynek szkoleniowy oferuje zarówno szkolenia dla pracowników, jak i dla kadry zarządzającej.
 • Przedsiębiorstwa audytorskie. Firmy audytorskie mogą oceniać i przeglądać skuteczność procedur ochrony danych w firmie oraz dostarczać niezależne oceny i zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Ich audyty mogą obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i proceduralne.
 • Dostawcy usług zarządzanych (MSP). MSP oferują usługi związane z zarządzaniem infrastrukturą IT, w tym bezpieczeństwem danych. Mogą zapewnić monitorowanie sieci, wykrywanie incydentów, zarządzanie zabezpieczeniami, aktualizacje oprogramowania i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń technicznych.
 • Firmy zajmujące się ochroną danych. Istnieją firmy, które specjalizują się w dostarczaniu usług związanych z ochroną danych, takie jak szyfrowanie, zabezpieczanie danych w chmurze, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych itp. Mogą zapewnić wysoką jakość infrastruktury i środków technicznych, które pomagają w zabezpieczaniu danych.
 • Usługi prawnicze. Firmy specjalizujące się w prawie ochrony danych osobowych mogą udzielać porad prawnych dotyczących zgodności z przepisami, sporządzać i oceniać umowy powierzenia przetwarzania danych, doradzać w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych oraz reprezentować firmę przed organami nadzoru.
 • Firmy ubezpieczeniowe. Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy ubezpieczeniowe dotyczące naruszeń danych i ochrony przed odpowiedzialnością cywilną związaną z takimi incydentami. Mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka finansowego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych.

Wszystkie te podmioty mogą przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa danych osobowych w firmie, dostarczając ekspertyzy, technologii, audytów, szkoleń i usług specjalistycznych.

Jedna odpowiedź do „Kompendium wiedzy o bezpieczeństwie danych osobowych”

 1. Awatar Prawnik
  Prawnik

  Bezpieczeństwo danych wzrosło od czasu wdrożenia RODO, ale trzeba też przyznać, że coraz częściej firmy robią to łebkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *