ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Event Sourcing- zaawansowany model tworzenia systemów

Event Sourcing to innowacyjna metoda tworzenia systemów oparta na przetwarzaniu zdarzeń. Ta popularna koncepcja w branży IT niesie ze sobą wiele korzyści i rozwiązań, które mogą przynieść realne korzyści dla Twojej firmy.

Jednym z głównych atutów Event Sourcingu jest łatwe skalowanie aplikacji. Dzięki podziałowi na operacje typu Command i zapytania Query (w połączeniu z CQRS) oraz wykorzystaniu procesów asynchronicznych, systemy oparte na Event Sourcingu mogą łatwo rosnąć wraz z rozwojem biznesu.

Kolejną zaletą jest pełna „historia” zmian w agregatach, co zapewnia audytowalność. Dzięki temu można śledzić każdą zmianę stanu obiektów w systemie, co ma kluczowe znaczenie w przypadku potrzeby analizy, debugowania lub dochodzenia do przyczyn błędów.

Event Sourcing umożliwia również odtworzenie stanu aplikacji dla określonego momentu w czasie. Dzięki temu można zobaczyć, jak wyglądał system w przeszłości i jakie zdarzenia doprowadziły do obecnego stanu. To nieocenione narzędzie w przypadku potrzeby przywrócenia danych, analizy trendów lub badania przyczyn wystąpienia konkretnych zdarzeń.

Warto jednak pamiętać, że wraz z popularnością Event Sourcingu pojawiło się wiele faktów i mitów, które warto przybliżyć i rozwiać. Chcemy pokazać, że Event Sourcing nie jest tak straszny, jak go czasem malują. Dlatego warto zgłębić temat i poznać jego potencjał.

Event Sourcing jest trudny

Jednym z mitów dotyczących Event Sourcingu jest przekonanie, że jest to trudne zagadnienie. W rzeczywistości, choć Event Sourcing wymaga zmiany sposobu myślenia, nie jest to nieprzekraczalna przeszkoda. Głównym celem Event Sourcingu jest skoncentrowanie się na zdarzeniach jako podstawowym źródle informacji o stanie systemu.

W tradycyjnych systemach, stan jest przechowywany jako aktualny stan obiektów, podczas gdy w Event Sourcingu, stan jest odtwarzany poprzez wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Chociaż to nowe podejście może być innowacyjne i wymagać pewnego nakładu nauki, nie jest to niemożliwe do opanowania.

Event Sourcing jest ciekawy, ale niepraktyczny

Innym powszechnym mitem dotyczącym Event Sourcingu jest przekonanie, że jest to ciekawe, ale niepraktyczne podejście. W rzeczywistości, Event Sourcing jest nie tylko fascynujący, ale również bardzo praktyczny. Poprzez modelowanie procesów biznesowych jako sekwencji zdarzeń, Event Sourcing doskonale odzwierciedla przepływ biznesowy.

Wykorzystanie zdarzeń jako podstawowego elementu komunikacji projektowej ma wiele zalet. Po pierwsze, upraszcza komunikację i porozumienie między członkami zespołu projektowego. Przez oparcie na konkretnych zdarzeniach, można przekazać informacje o przebiegu procesu w sposób klarowny i zwięzły.

Event Sourcing jest trudny w utrzymaniu

Innym mitem dotyczącym Event Sourcingu jest przekonanie, że jest trudny w utrzymaniu. Rzeczywiście, Event Sourcing nie jest pozbawiony wyzwań, ale jak każde oprogramowanie, wymaga odpowiedniej uwagi i zarządzania.

Problemy z migracją danych i spójnością występują zarówno w systemach opartych na Event Sourcingu, jak i w tradycyjnych systemach relacyjnych. Różnica polega na tym, że w przypadku Event Sourcingu te problemy mogą ujawnić się wcześniej, ze względu na charakterystykę rozproszonej natury systemu.

Należy jednak pamiętać, że Event Sourcing ma wiele zalet, a problemy z utrzymaniem mogą być skutecznie rozwiązane przy odpowiednim podejściu i narzędziach. Wszystko zależy od specyfiki konkretnego projektu i umiejętności zespołu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą mitów o Even Sourcing na stronie: https://www.euvic.com/pl/event-sourcing-bez-tajemnic/.

Programowanie

Od redakcji: Co to jest Event Sourcing?

Event Sourcing to podejście do projektowania i modelowania systemów informatycznych, w którym stan systemu jest reprezentowany jako sekwencja zdarzeń (eventów). Zamiast przechowywać tylko bieżący stan systemu, event sourcing gromadzi wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w systemie w czasie. Te zdarzenia są trwałe i niezmienne, co oznacza, że raz dodane do systemu nie mogą być zmieniane ani usuwane.

Każde zdarzenie reprezentuje pewną zmianę stanu systemu w określonym momencie w czasie. Na podstawie sekwencji zdarzeń można odtworzyć stan systemu w dowolnym momencie, przetwarzając je w odpowiedniej kolejności.

Korzystając z podejścia opartego na event sourcing, można uzyskać kilka korzyści:

  1. Historia zdarzeń. Dzięki przechowywaniu wszystkich zdarzeń można z łatwością analizować historię systemu i zrozumieć, jak doszło do obecnego stanu.
  2. Odtwarzanie stanu. Dzięki posiadaniu pełnej sekwencji zdarzeń można odtworzyć stan systemu w dowolnym momencie, nawet w przeszłości. To jest przydatne, gdy występuje potrzeba przeglądania, audytowania lub debugowania systemu.
  3. Zgodność z prawem. Event sourcing może pomóc w spełnieniu wymagań prawnych, gdyż wszystkie zmiany są łatwo śledzone i mogą być udokumentowane.
  4. Skalowalność. Dzięki temu, że zdarzenia są trwałe i niezmienne, mogą być łatwo replikowane i rozproszone w celu obsługi większego obciążenia.

Należy zauważyć, że event sourcing nie jest odpowiedni do każdego rodzaju systemu. Jest szczególnie przydatny w przypadku systemów, w których audyt, historia zmian, odtwarzanie stanu i spójność danych są kluczowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *