Kategorie
Informatyka

Jednostka częstotliwości Hz

Dowiedz się czym jest Hz, skąd jednostka częstotliwości Herc wzięła swoją nazwę oraz ile sekund to 1 Hz?

Chcesz wiedzieć co to jest Hz (Herc)? Dowiedz się czym jest jednostka częstotliwości, czyli Hz, a także ile wynosi 1kHz lub też 1Mhz. Wszystko co chcesz wiedzieć o jednostce częstotliwości Hz.

HZ, czyli jednostka częstotliwości

Skrót Hz czytamy jako Herc lub Herz z języka niemieckiego. Hz, czyli Herc to jednostka częstotliwości, która swoją nazwę wzięła od nazwiska niemieckiego uczonego żydowskiego pochodzenia, czyli Heinricha Hertza.

Hz jest jednostką miary częstotliwości w układzie SI i jest definiowany jako „liczba cykli na sekundę”. Jeden Hz to zatem 1 cykl/s. Jednostka częstotliwości Hz jest wykorzystywana do pomiaru układów elektrycznych i elektronicznych, m.in. w informatyce, energetyce czy telekomunikacji. Jednostki tej określa się niezwykle często np. do określenia częstotliwości odświeżania obrazu w monitorach komputerowych, laptopach czy też telewizorach. Uzyskanie wysokiej wartości odświeżania, wyrażonej w jednostkach Hz, świadczy o płynności obrazu wyświetlonego na monitorze.

Ile wynosi 1 kHz, 1 MHz oraz 1 GHz?

Jeśli chcesz sprawdzić, ile herców stanowi 1 kHz, 1 MHz lub 1 GHz zapoznaj się z informacjami poniżej:

  • 1 kHZ to 100 Hz
  • 1 MHz to 1000 Hz
  • 1 GHz to 1 000 000 000 Hz

Jeśli szukasz więcej informacji dotyczących jednostki częstotliwości Hz czy też niemieckiego uczonego, od którego nazwiska wzięła się nazwa jednostki częstotliwości przeczytaj artykuł dostępny na https://welearn.pl/hz-czyli-herc-co-to-jest-hz/.

Hz, czyli jednostka częstotliwości Herc
Jednostka częstotliwości (Hz)

Podsumowanie

Skrót Hz to skrót używany do oznaczenia jednostki częstotliwości w układzie SI. Hz swoją nazwę zawdzięcza niemieckiemu uczonemu Heinrichowi Hertz’owi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.