ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

SUR: służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Produkcja w fabryce

SUR, czyli służby utrzymania ruchu to kluczowi pracownicy firm produkcyjnych. Ich zadania sprowadzają się do zapewnienia prawidłowego działania wszelkich urządzeń i systemów, a w efekcie utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych. Na specjalistach SUR ciąży duża odpowiedzialność, dlatego muszą być bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy. Dowiedz się, na czym polegają szkolenia dla służb utrzymania ruchu i dlaczego są tak ważne.

Na czym polega utrzymanie ruchu?

Znaczenie SUR wzrasta. Firmy zdają sobie bowiem sprawę, jak ważne jest utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych. Wiedzą również, że skuteczne zapobieganie przestojom jest znacznie bardziej opłacalne od doraźnego zapobiegania awariom. Tego też uczą poświęcone tej dziedzinie szkolenia. Utrzymanie ruchu obejmuje przede wszystkim:

 • konserwację i obsługę,
 • pakowanie i zabezpieczanie elementów transportowanych i przechowywanych,
 • zapas najistotniejszych części zamiennych,
 • utrzymanie dostępności parku maszynowego,
 • dokumentację i analizę.

Do obowiązków specjalistów SUR należy również usuwanie wszelkich awarii – najlepiej w taki sposób, by wpływ działań naprawczych na pracę zakładu był minimalny.

Jakie działania podejmowane są w SUR?

Utrzymanie ruchu jest istotną częścią działalności każdej firmy produkcyjnej, a w ramach działu istnieje daleko posunięta specjalizacja stanowisk. W zakresie obowiązków SUR znajdziemy między innymi:

 • Naprawę i konserwację sprzętu i maszyn. Zadania związane z konserwacją często wymagają użycia specjalnych narzędzi i umiejętności technicznych oraz mogą obejmować takie zadania, jak diagnostyka, smarowanie, czyszczenie i montaż. Zadania te wykonują operatorzy, technicy i mechanicy w danej dziedzinie, na przykład w zakresie elektryki, mechaniki i hydrauliki.
 • Kontrolę i planowanie utrzymania ruchu. W ramach tego obszaru odbywa się monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa sprzętu i maszyn, a także jakości pracy. Opracowuje się i wdraża plany konserwacji zapobiegawczej, a także przeprowadza audyty bezpieczeństwa. Zajmują się tym osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistów ds. utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji itp.
 • Administrację działem utrzymania ruchu. Rola ta obejmuje zarządzanie zespołem służb utrzymania ruchu, dbanie o jego rozwój poprzez szkolenia, jak też operacyjne planowanie pracy i zarządzanie budżetem utrzymania ruchu. Zadania te wykonują dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie ds. UR.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele różnych rodzajów stanowisk w dziale konserwacji, a każde z nich odgrywa istotną rolę w sukcesie firmy. Niezależnie od tego, czy jest to wykonywanie zadań związanych z obsługą techniczną, nadzorowanie i regulowanie zespołu, zarządzanie budżetem, czy też wykonywanie napraw i konserwacji zapobiegawczej, ważne jest, aby zrozumieć obowiązki i wymagania każdej roli.

Szkolenia – utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Szkolenia dla służb utrzymania ruchu muszą nadążać za zmieniającymi się realiami. Obecnie ta dziedzina staje się coraz bardziej złożona, m.in. za sprawą rozwoju robotyzacji i nowoczesnych technologii produkcyjnych. Dlatego też dbanie o stały rozwój pracowników SUR jest tak ważne. Jaką tematykę obejmują szkolenia? Utrzymanie ruchu wiąże się współcześnie przede wszystkim z takimi zagadnieniami jak:

 • TPM (Total Productive Maintenance – kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu) – podejście stosowane w wielu branżach, polegające na wykonywaniu dwóch rodzajów konserwacji maszyn, autonomicznej, wykonywanej przez osoby obsługujące maszyny oraz planowej wykonywanej przez personel SUR;
 • SMED (Single Minute Exchange of Die – metoda skracania czasu przezbrojenia) – narzędzie zgodne z metodologią lean polegające na dokonywaniu przezbrojenia w czasie poniżej 10 minut i z wykorzystaniem minimalnej liczby narzędzi;
 • 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke – selekcja/sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina/samodoskonalenie) – narzędzie składające się z pięciu elementów na literę S, które pozwala zwiększać produktywność i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy;
 • RCM (Reliability Centered Maintenance – utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność) – zintegrowana metodologia nakierowana na utrzymanie niezawodności maszyn i systemów; idealne uzupełnienie podejścia TPM.

Wszystkie powyższe metody związane są z metodyką lean, która zyskuje na popularności zarówno w produkcji, jak i w zarządzaniu, przyczyniając się do zwiększania produktywności i skuteczności działania przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Szkolenia dla służb utrzymania ruchu poruszające tę tematykę pomagają zapewnić wysokie standardy w zakresie zachowania ciągłości pracy zakładu. Dlatego są też istotne na przykład przy wdrażaniu norm ISO w przedsiębiorstwie.

Szkolenia dla służb utrzymania ruchu – dlaczego warto?

Komu dedykowane są wszystkie wymienione wyżej szkolenia? Utrzymanie ruchu spoczywa przede wszystkim na szefach i pracownikach SUR, a także dyrektorach i kierownikach technicznych, dlatego powinni oni stale uzupełniać i uaktualniać swoją wiedzę. Szkolenia dla służb utrzymania ruchu przydają się jednak również pracownikom na wszystkich szczeblach zarządzania, którzy są zaangażowani w ciągłe doskonalenie efektywności maszyn i urządzeń. Ponadto mogą być bardzo przydatne dla:

 • dyrektorów i kierowników produkcji,
 • inżynierów produkcji,
 • mechaników, inżynierów,
 • operatorów maszyn, urządzeń technologicznych i linii produkcyjnych.

Z całą pewnością warto regularnie inwestować w szkolenia. Utrzymanie ruchu to bowiem jeden z najważniejszych obszarów odpowiadających za efektywność i jakość produkcji. Wymieniona wyżej tematyka pozwoli podwyższyć standardy stosowane przez zespoły SUR i zwiększyć ich skuteczność. Współcześnie szkolenia dla służb utrzymania ruchu coraz częściej odbywają się wirtualnie, co ułatwia uczestnictwo i pozwala obniżyć koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *