ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Szkolenia i kursy CLP: oznakowanie, pakowanie i klasyfikacja zgodnie z CLP

CLP

W przemyśle wykorzystuje się wiele różnych substancji i mieszanin, które mogą stwarzać zagrożenie. Dlatego konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur dotyczących ich użytkowania, przechowywania, transportu czy oznakowania. Istnieją dość szczegółowe przepisy w tym zakresie. Precyzuje je rozporządzenie CLP. Dowiedz się więcej czym jest CLP praz jakie szkolenia CLP oraz kursy z CLP online pomogą twojej firmie spełnić wymogi prawne w tym zakresie.

Czym jest rozporządzenie CLP?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin nazywane również rozporządzeniem CLP (od angielskiej nazwy (ang. Classification, Labelling and Packaging) obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Jego przedmiotem jest postępowanie z różnego rodzaju chemikaliami. Dokument opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS). Ma na celu usprawnienie przepływu  substancji, mieszanin i produktów na terenie Zjednoczonej Europy oraz poprawę poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Dyrektywa CLP jest obecnie jedynym obowiązującym w UE aktem prawnym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu regulacji wprowadzonych przez rozporządzenie CLP oraz ich praktycznego znaczenia dla firm uzyskamy podczas branżowych i specjalistycznych szkoleń CLP, kursów i warsztatów poświęconych tematyce oznakowania, klasyfikacji i pakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. Szkolenia CLP dostępne są zarówno stacjonarnie w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice czy Wrocław, jak i w postaci szkoleń online.

CLP – wymogi

O czym dokładnie mówi rozporządzenie CLP? Jedną z jej najważniejszych części są wytyczne dotyczące prawidłowej klasyfikacji i oznaczania substancji oraz mieszanin. Klasyfikacja dotyczy przede wszystkim potencjalnego zagrożenia – chodzi o sprawdzenie, czy daną substancję można uznać za niebezpieczną. Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń należy przekazać poprzez zastosowanie odpowiedniego oznakowania w formie ustandaryzowanych piktogramów. Pozwala to na dostarczenie niezbędnych danych użytkownikom, uczestnikom łańcucha dostaw czy konsumentom. Poza zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem dokument precyzuje również kwestie związane z:

  • alternatywnymi nazwami chemicznymi w mieszaninach,
  • wykazem C&L (klasyfikacji i oznakowania) – zawierającym  informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji wprowadzanych do obrotu przez producentów,
  • zgłaszaniem informacji o mieszaninach – w celu wykorzystania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia w ośrodkach leczenia zatruć.

Rozporządzenie CLP dotyczy przede wszystkim producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji oraz mieszanin. Jego zadaniem jest jednak ochrona wszystkich obywateli UE oraz ochrona środowiska naturalnego.

Szkolenia CLP, kursy CLP online i stacjonarne

W dostosowaniu się do wymogów prawnych i formalnych wprowadzonych przez rozporządzenie CLP pomóc mogą profesjonalne szkolenia CLP. Są one realizowane zarówno jako tradycyjne szkolenia stacjonarne, czyli realizowane w sali szkoleniowej w uzgodnionym wcześniej terminie i miejscu, jak i szkolenia i kursy CLP online. Zaletą szkoleń CLP przez Internet jest możliwość łatwego wzięcia w nich udziału bez względu na miejsce położenia firmy, a także cena. Niższa cena szkoleń CLP oraz brak konieczności ponoszenia kosztów na podróże służbowe, sprawia że szkolenia i kursy CLP online podbijają rynek szkoleniowy.

Co ważne, szkolenia z rozporządzania CLP realizowane są w trybie zajęć na żywo – oznacza to że dołączamy do otwartej grupy szkoleniowej, a zajęcia stwarzają możliwość dzielenia się doświadczeniami, zadawania pytań i uzyskania indywidualnych konsultacji w trudnych kwestiach. Bezpośredni kontakt z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia CLP zapewnia efektywność procesu uczenia się oraz okazję do nawiązania cennych kontaktów zawodowych.

Jedna odpowiedź do „Szkolenia i kursy CLP: oznakowanie, pakowanie i klasyfikacja zgodnie z CLP”

  1. […] CLP to rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures). Wprowadza ono harmonijny system oznaczeń i jednolite zasady pakowania chemikaliów. W tym zakresie również przeprowadzane są szczegółowe szkolenia. Chemikalia są również klasyfikowane w określony sposób, a związane z tym przepisy dość często się zmieniają. Od 2021 roku obowiązuje też nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie – jeśli Twój zespół do tej pory się z nim nie zapoznał, najwyższy czas zainwestować w szkolenia CLP. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *