ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Szkolenia dla działów kadr i płac

Szkolenia i kursy kadry-płace

Działy kadr i płac charakteryzują się wysokim poziomem odpowiedzialności i bardzo dużym znaczeniem dla firmy. Ich pracownicy muszą doskonale orientować się we wszelkich aktualnych przepisach dotyczących zatrudnienia i naliczania wynagrodzeń. Zmiany prawne w tych obszarach są dość częste, dlatego szkolenia dla kadr i płac często skupiają się na ich omawianiu. Sprawdź, jakie tematy warto wybrać!

Znaczenie działów kadr i płac

Dział kadr i płac w firmie w znacznym stopniu odpowiada za jej prawidłowe działanie. Jednocześnie pośredniczy pomiędzy pracownikami niższych szczebli a kierownictwem. Zajmuje się przede wszystkim takimi czynnościami jak:

 • sporządzanie umów z pracownikami,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień itp.,
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania medycyny pracy i szkolenia.

Coraz częściej tradycyjne działy kadr i płac zastępują nowocześniejsze działy HR (dowiedz się co oznacza skrót HR), które mają jeszcze szerszy zakres obowiązków. Zajmują się bowiem również rekrutacją, motywowaniem pracowników, dbaniem o środowisko pracy, realizowaniem zadań pozwalających zwiększać produktywność pracowników itd. Wówczas przydatne okazują się nie tylko szkolenia kadry-płace omawiające sprawy administracyjne i przepisy prawa, ale również takie poruszające bardziej wyrafinowaną tematykę z zakresu HR.

Czym zajmuje się dział kadr i płac?

Dział Kadr i Płac to jeden z kluczowych działów w organizacji, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procesami związanymi z wynagrodzeniem pracowników.

Pracownica działu kadr i płac

Do głównych zadań i obszarów odpowiedzialności działu Kadr i Płac należą:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie:
  • Opracowywanie polityki rekrutacyjnej.
  • Ogłaszanie ofert pracy.
  • Przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego.
  • Przygotowywanie umów o pracę i dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 2. Zarządzanie kadrami:
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Monitorowanie terminów umów i ocen okresowych.
  • Aktualizacja danych personalnych pracowników.
 3. Wynagrodzenia i benefity:
  • Opracowywanie polityki wynagrodzeń.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • Przygotowywanie wypłat wynagrodzeń.
  • Zarządzanie świadczeniami socjalnymi i dodatkami pracowniczymi.
 4. Prowadzenie spraw pracowniczych:
  • Rozpatrywanie spraw związanych z zatrudnieniem.
  • Realizacja procedur związanych z zwolnieniami, awansami i premiowaniem.
 5. Dokumentacja i raportowanie:
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z personelem.
  • Przygotowywanie raportów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.
  • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy i regulacjami.
 6. Obsługa systemów informatycznych:
  • Korzystanie z specjalistycznych programów do obsługi kadr i płac.
  • Aktualizacja i utrzymanie danych w systemach informatycznych.

Dział Kadr i Płac odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organizacji, dbając o efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przestrzeganie przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem.

Szkolenia kadry-płace – przepisy prawa i jego zmiany

Szkolenia kadry-płace w znacznej mierze dotyczą przepisów prawa i ich zmian. Są one bardzo częste, zarówno w obszarze prawa pracy, prawa podatkowego, jak i innych dziedzin, które mają znaczenie dla pracowników działów kadr i płac. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i wybierać takie szkolenia dla kadr i płac, które pomogą uzupełnić wiedzę w zakresie najnowszych regulacji.

Do polecanych obecnie tematów należą w szczególności te dotyczące:

 • najnowszych zmian w prawie pracy,
 • prawa pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego,
 • pracowniczych planów kapitałowych,
 • zmian w podatku PIT,
 • ochrona danych osobowych (RODO) w odniesieniu do kadr i płac oraz HR,
 • prawo pracy a problemy pracy hybrydowej,
 • wykorzystanie MS Excel w administracji kadrowej.

Zakres oferowanych szkoleń dla kadr i płac poruszających tematykę prawną jest bardzo szeroki. Dlatego znalezienie zarówno odpowiedniego tematu, jak i preferowanej formy szkolenia nie powinno być problemem.

Zmiana co roku

Zmiany prawa pracy, w tym dotyczące zasad wynagradzania pracowników, są częste w polskim prawodawstwie. W ostatnich latach weszły w życie dwie znaczące nowelizacje Kodeksu pracy: w 2022 roku oraz w 2023 roku. Pierwsza z nich dotyczyła głównie pracy zdalnej, druga zaś – równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W obu przypadkach zmiany miały na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych dyrektyw.

Oprócz tych dużych zmian, na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono również szereg innych, mniejszych uregulowań. Dotyczyły one m.in.:

 • zmiany zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wprowadzenia nowych rodzajów umów o pracę,
 • rozszerzenia uprawnień pracowników w zakresie urlopu rodzicielskiego,
 • uregulowania pracy tymczasowej.

W 2024 roku również przewiduje się wprowadzenie dużych zmian w prawie pracy. Służą one dostosowaniu polskiego prawa do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych i obejmą miedzy innymi wysokość płacy minimalnej, sposoby naliczania zaliczek na podatek dochodowy, a być może również zmianę kwoty wolnej od podatku.

Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że zmiany prawa pracy w Polsce są częste i mają na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzenia pracowników. W życie wchodzą najczęściej na początku roku, jednakże w ostatnich latach duże zmiany wprowadzane były w trakcie roku kalendarzowego.

Inne szkolenia dla kadr i płac

Praca w działach kadrowo-płacowych to również konieczność wykorzystania rozmaitych narzędzi umożliwiających naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji itd. Dlatego szkolenia kadry-płace często poruszają również te zagadnienia. Dostępne są tematy przeznaczone zarówno dla obecnych, jak i dla przyszłych specjalistów tej dziedziny poruszające podstawowe i zaawansowane zagadnienia. Dotyczą one np.:

 • praktycznych aspektów planowania i rozliczania czasu pracy,
 • obsługi programu Płatnik służącego do rozliczeń z ZUS,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • systemu okresowych ocen pracowniczych,
 • czasu pracy kierowców i wielu innych.

W działach HR zwyczajowe szkolenia dla kadr i płac zapewne będą niewystarczające. Szerszy zakres obowiązków powinien również wiązać się z bardziej rozległym tematycznie uzupełnianiem i uaktualnianiem wiedzy. Wówczas mogą zainteresować Cię szkolenia omawiające takie tematy jak:

 • zarządzanie szkoleniami w praktyce,
 • zarządzanie zmianą w praktyce,
 • zarządzanie projektami – najpopularniejsze metodyki i narzędzia,
 • zarządzanie czasem i efektywność osobista w pracy zawodowej,
 • profesjonalna rekrutacja pracowników – różne metody,
 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • system 5 „S” – organizacja miejsca pracy.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że dobrze wyszkoleni pracownicy działu kadr i płac to ogromny atut dla każdej firmy. Dlatego szkolenia kadry-płace nie są wydatkiem, a raczej inwestycją, która na pewno przyniesie bardzo duże korzyści. Szczególnie ważne są tematy omawiające najnowsze zmiany w prawie, ale dobrze zainteresować się również rozwojem pracowników w szerszym zakresie. Rynek jest w tym momencie bardzo bogaty, dlatego znalezienie dobrze poprowadzonego, ciekawego i wartościowego szkolenia dla kadr i płac nie powinno Ci sprawić problemu.

Jedna odpowiedź do „Szkolenia dla działów kadr i płac”

 1. Awatar Monia
  Monia

  To wkrótce kadry i płace czeka kolejna partia szkoleń, bo od nowego roku i zmiana płacy minimalnej i cały szereg innych zmian planowanych do wprowadzenia w ostatniej chwili 😛 więc chyba w Sylwestra działy kadr i płac czeka zabawa przy biurku do północy albo i dłużej. Wiadomo jak PIS coś wdraża – na łapu capu, w ostatniej chwili, a później przez pół roku są próby naprawienia syfu, który zrobią 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *