ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Prawa konsumentów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich jest w ostatnich latach jednym z najgorętszych tematów debaty publicznej w Polsce. Tysiące kredytobiorców, którzy zdecydowali się na takie zobowiązanie, niespodziewanie znalazło się w sytuacji, w której ich zadłużenie wzrosło dramatycznie po gwałtownych zmianach kursu franka. Prawa konsumentów w tych sprawach są szczególnie istotne i warto je bliżej poznać.

Kredyty we frankach szwajcarskich – skąd wziął się problem?

Podstawowy problem z kredytami we frankach szwajcarskich wynika z faktu, że są one denominowane w walucie obcej, a spłacane w złotych. Gdy kurs franka szwajcarskiego wzrósł gwałtownie, równie intensywnie wzrosły zobowiązania kredytobiorców, co przekroczyło ich możliwości finansowe. W takiej sytuacji wielu z nich zaczęło dochodzić swoich praw w sądach.

Ustawa o kredycie konsumenckim a kredyty we frankach

Zgodnie z polską Ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo do pełnej i jasnej informacji o warunkach kredytu, w tym o ryzyku związanym z kredytem we frankach. W przypadku wielu kredytów frankowych banki nie poinformowały swoich klientów o ryzyku związanym ze znacznymi wahaniem kursu waluty. Stworzyło to podstawę do wielu roszczeń sądowych.

Decyzje sądów w sprawach kredytów we frankach

Zarówno sądy polskie, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wielokrotnie orzekały w sprawach kredytów we frankach na korzyść konsumentów. W wyrokach tych podkreślano, że klauzule walutowe, które nie były jasne i zrozumiałe dla kredytobiorcy, są niedozwolone i nieważne. W takim przypadku kredytobiorca ma prawo domagać się przeliczenia swojego zobowiązania na złote według kursu z dnia udzielenia kredytu.

Ugoda z bankiem – alternatywa dla procesu sądowego

Biorąc pod uwagę skomplikowanie procesu sądowego oraz koszty i czas z nim związane, wielu kredytobiorców zastanawia się nad możliwością zawarcia ugody z bankiem. To rozwiązanie może być korzystne dla obu stron – bank unika ryzyka niekorzystnego wyroku sądowego, a klient ma możliwość szybkiego rozwiązania problemu bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu sądowego.

W praktyce proces negocjacji ugodowych może przybierać różne formy i zależy od konkretnej sytuacji kredytobiorcy oraz strategii banku. Możliwe formy ugody to na przykład przewalutowanie kredytu na złote według korzystniejszego kursu, obniżenie marży kredytowej, a nawet częściowe umorzenie zadłużenia.

Kredytobiorcy powinni pamiętać, że negocjacje z bankiem nie są procesem prostym i zawsze istnieje ryzyko, że nie dojdą do skutku. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, który może pomóc w przygotowaniu strategii negocjacyjnej i reprezentować interesy kredytobiorcy w rozmowach z bankiem. Tym sposobem liczne sprawy frankowe w Gdańsku i innych polskich miastach udaje się korzystnie rozwiązać właśnie poprzez ugodę.

Kwestia kredytów we frankach jest skomplikowana i wielowymiarowa. Konsument, który zdecydował się na taki kredyt, powinien być świadomy swoich praw i możliwości dochodzenia ich w sądzie. W przypadku wątpliwości zawsze można skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym.

Więcej informacji: https://adwokatpaulinapolak.pl/specjalizacje/.

Czytaj także: Obsługa prawna firm – klucz do sukcesu biznesowego

Od redakcji: kredyt konsumencki

Ustawa o kredycie konsumenckim w Polsce reguluje kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich oraz ochroną praw konsumentów w ramach takich transakcji. Oto główne zagadnienia, które są regulowane przez tę ustawę:

 1. Zakres. Ustawa dotyczy kredytów udzielanych konsumentom, czyli osobom fizycznym, które nie działają w celach zawodowych lub biznesowych.
 2. Informacje przedkredytowe. Kredytodawcy są zobowiązani do udostępnienia konsumentom szczegółowych informacji dotyczących kredytu przed podpisaniem umowy. To obejmuje m.in. wysokość kredytu, oprocentowanie, koszty związane z kredytem, terminy spłaty i wszelkie dodatkowe warunki.
 3. Prawo do odstąpienia. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w określonym terminie, zazwyczaj wynoszącym 14 dni od dnia jej zawarcia.
 4. Reklama i promocja. Ustawa zawiera przepisy dotyczące reklamy kredytów konsumenckich, nakładając na kredytodawców obowiązek przedstawiania informacji w sposób jasny i przejrzysty, bez wprowadzania w błąd konsumentów.
 5. Zasady odpowiedzialnego kredytowania. Kredytodawcy mają obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumenta przed udzieleniem kredytu. Mają także obowiązek udzielania kredytu zgodnie z zasadą odpowiedzialnego kredytowania, uwzględniając możliwość spłaty przez konsumenta.
 6. Umowa kredytowa. Ustawa określa wymagane elementy umowy kredytowej, w tym jej treść, formę i zasady zawierania.
 7. Oprocentowanie. Ustawa reguluje kwestie związane z oprocentowaniem kredytów konsumenckich, w tym wymóg podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), która uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem.
 8. Nadzór i sankcje. Ustawa przewiduje system nadzoru nad instytucjami udzielającymi kredytów konsumenckich oraz narzędzia i sankcje w przypadku naruszenia przepisów przez kredytodawców.

Ustawa o kredycie konsumenckim ma na celu ochronę praw konsumentów, zapewnienie przejrzystości transakcji kredytowych oraz promowanie odpowiedzialnego kredytowania. Jest to ważny instrument regulacyjny mający na celu zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się konsumentów i chronienie ich interesów.

Od redakcji: kredyty we frankach szwajcarskich

Kredyty we frankach szwajcarskich to rodzaj kredytu hipotecznego udzielanego przez banki polskie w walucie szwajcarskiej, czyli we franku szwajcarskim (CHF). Okres popularności tych kredytów przypadał głównie na lata 2005-2008, gdyż wówczas kurs franka szwajcarskiego był relatywnie niski, co czyniło takie kredyty atrakcyjnymi dla wielu osób.

Główną przyczyną popularności kredytów we frankach szwajcarskich były niższe odsetki w porównaniu do kredytów w złotych. Kredytobiorcy spłacali raty kredytu we frankach szwajcarskich, a ich wysokość była zależna od kursu wymiany CHF na PLN. Jednak sytuacja zmieniła się drastycznie w 2008 roku, kiedy to globalny kryzys finansowy spowodował znaczną zmienność kursu franka szwajcarskiego.

W 2015 roku, Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na zniesienie stopy minimalnego kursu wymiany CHF do euro, co spowodowało gwałtowny skok wartości franka szwajcarskiego. To spowodowało, że raty kredytów we frankach szwajcarskich wzrosły znacznie, a wielu kredytobiorców miało trudności ze spłatą zobowiązań.

Z biegiem czasu coraz więcej kredytobiorców zauważało, że banki przeniosły ryzyko w całości na konsumentów, gdy w rzeczywistości to bank powinien zarządzać ryzykiem i odpowiednio informować o nim konsumenta. W rezultacie, wielu kredytobiorców we frankach szwajcarskich w Polsce zaczęło dochodzić swoich praw przez różne ścieżki, w tym poprzez sądy. Wiele spraw było rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy, który w 2019 roku orzekł, że umowy kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich zawarte po 2007 roku były nieuczciwe.

Po tym wyroku, rząd polski wprowadził ustawę, która umożliwiała przeliczenie kredytów we frankach szwajcarskich na złote po stałym kursie z dnia zawarcia umowy. Jednak mechanizm przeliczenia był dość skomplikowany i mało atrakcyjny względem rozliczenia sądowego, dlatego ograniczone grono kredytobiorców zdecydowało się na skorzystanie z ustawy.

Obecnie kredyty we frankach szwajcarskich w Polsce są nadal tematem sporów prawnych, ale sytuacja kredytobiorców wydaje się dużo lepsza niż banków. Aktualnie publikowane statystyki i doniesienia wskazują, że kredytobiorcy wygrywają ponad 95% powództw wytoczonych bankom. Zdaniem wielu ekspertów można mówić o wykształceniu się już trwałej wykładni prawa, zgodnie z którą umowy o kredyt we franku szwajcarskim zostały zawarte niezgodnie z obowiązującym prawem.

Jedna odpowiedź do „Prawa konsumentów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich”

 1. Awatar Ania
  Ania

  Po ostatnim wyroku TSUE to chyba już jest jasne dla każdego że racja była po stronie frankowiczów. Szkoda tylko że musieli się sądzić przez wiele lat i na koniec to UE wyręczyła polski rząd i pisowskie sądy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *