ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Numery kierunkowe krajowe i międzynarodowe – poznaj fakty

Telefon komórkowy

Numer kierunkowy to cyfrowy kod używany do identyfikacji określonego obszaru geograficznego w celu ułatwienia zestawiania połączeń telefonicznych. Jest to element kluczowy w systemie numeracji telefonicznej, który umożliwia skierowanie połączenia do właściwego miejsca docelowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Dlaczego zostały wprowadzone numery kierunkowe?

Wprowadzenie numerów kierunkowych miało na celu rozwiązanie problemu identyfikacji i zestawiania połączeń telefonicznych w sytuacji, gdy wiele różnych miejscowości lub obszarów geograficznych miało te same numery telefonów. Bez numerów kierunkowych byłoby trudno określić, do jakiego obszaru należy dany numer telefonu i jakiego rodzaju połączenie należy zestawić.

Numery kierunkowe umożliwiają więc skierowanie połączeń telefonicznych na właściwe terytorium, co pozwala na efektywną komunikację zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wprowadzenie tych numerów ułatwia również zarządzanie i organizację systemów telekomunikacyjnych, a także pomaga uniknąć niejednoznaczności i kolizji przy przypisywaniu numerów. Wymóg utworzenia numerów kierunkowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych pojawił się wraz z gwałtownym rozwojem telefonii na świecie.

Wynalezienie telefonu i rozwój telefonii

Telefon to wynalazek, którego rozwój i popularność mają długą historię. Oto przegląd głównych etapów rozwoju telefonii oraz przybliżony przyrost liczby użytkowników telefonów w kolejnych okresach.

Wynalezienie telefonu (1876):

 • W 1876 roku Alexander Graham Bell uzyskał patent na telefon, co uznaje się za punkt wyjścia do rozwoju telekomunikacji.

Wczesne lata (lata 80. XIX wieku):

 • W tym okresie telefony były jeszcze stosunkowo rzadko używane i dostępne głównie w dużych miastach.
 • Liczba użytkowników była niewielka, a telefony często działały w systemie punkt-punkt, umożliwiając rozmowę tylko między dwoma punktami.

Rozwój sieci telefonicznych (lata 90. XIX wieku – początek XX wieku):

 • W kolejnych dziesięcioleciach po wynalezieniu telefonu nastąpił szybki rozwój sieci telefonicznych.
 • Sieci telefoniczne zostały rozbudowane, co umożliwiło nawiązywanie połączeń między wieloma punktami.
 • Liczba użytkowników telefonów systematycznie rosła, zwłaszcza w miastach i gospodarstwach domowych.

Wprowadzenie automatycznej centrali telefonicznej (1910-1920):

 • Wprowadzenie automatycznych central telefonicznych pozwoliło na bardziej efektywną obsługę połączeń.
 • Systemy telefoniczne stawały się bardziej dostępne i popularne w miastach i większych miejscowościach.

Powszechność telefonów w gospodarstwach domowych (lata 50.-60. XX wieku):

 • W tym okresie telefony stawały się coraz bardziej powszechne w gospodarstwach domowych.
 • Wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny przyczyniły się do zwiększenia dostępności telefonów dla szerokiej rzeszy społeczeństwa.

Cyfryzacja i rozwój telefonii komórkowej (lata 80. XX wieku – obecnie):

 • W latach 80. rozpoczęła się cyfryzacja sieci telefonicznych, co umożliwiło wprowadzenie nowych usług i poprawę jakości rozmów.
 • W latach 90. nastąpił gwałtowny rozwój telefonii komórkowej, co znacząco zwiększyło liczbę użytkowników telefonów.
 • W kolejnych latach popularność telefonii komórkowej stale rosła, a telefony stawały się coraz bardziej zaawansowane technologicznie.
 • Do użycia wchodzą również nowe technologie, takie jak telefonia satelitarna.

Rola numerów kierunkowych

Numer kierunkowy odgrywa kluczową rolę w zestawianiu połączeń telefonicznych, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych rozmów telefonicznych. Pozwala na precyzyjne określenie kraju, regionu lub miasta, do którego kierowane jest połączenie. Numer kierunkowy jest często poprzedzany przez międzynarodowy kod kraju, który jednoznacznie identyfikuje dany kraj.

Na przykład, jeśli chcemy zadzwonić z jednego kraju do drugiego, musimy najpierw wybrać odpowiedni numer międzynarodowy dla tego kraju, a następnie wprowadzić właściwy numer kierunkowy dla regionu lub miasta, do którego chcemy się połączyć.

wybierz numer kierunkowy

Międzynarodowe numery kierunkowe

Tabela numerów kierunkowych dla krajów:

KrajNumer kierunkowy
Polska+48
Stany Zjednoczone+1
Wielka Brytania+44
Francja+33
Niemcy+49
Japonia+81
Australia+61
Brazylia+55
Indie+91
Rosja+7
Hiszpania+34
Ukraina+380

Czytaj też: Numer kierunkowy +44. Jaki to kraj? Czy połączenie jest bezpieczne?

Krajowe numery kierunkowe do popularnych polskich miast

Tabela numerów kierunkowych miastowych w Polsce:

MiastoNumer kierunkowy
Warszawa22
Kraków12
Łódź42
Wrocław71
Poznań61
Gdańsk58
Szczecin91
Bydgoszcz52
Lublin81
Białystok85

Różnica między krajowym a międzynarodowym numerem kierunkowym

Różnica między krajowym a międzynarodowym numerem kierunkowym polega na zakresie geograficznym, który obejmują. Krajowy numer kierunkowy jest używany wewnątrz danego kraju i służy do kierowania połączeń między różnymi regionami lub miastami w ramach tego kraju.

Natomiast międzynarodowy numer kierunkowy jest stosowany przy zestawianiu połączeń telefonicznych z jednego kraju do innego. Międzynarodowy kod kraju poprzedza numer kierunkowy, aby określić, do którego kraju ma być skierowane połączenie. Oznacza to, że połączenia międzynarodowe wymagają dwóch numerów – międzynarodowego kodu kraju oraz numeru kierunkowego.

Podsumowanie

Numery kierunkowe zostały wprowadzone w celu umożliwienia skierowania połączeń telefonicznych do odpowiednich obszarów geograficznych. Odgrywają kluczową rolę w zestawianiu połączeń zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Numer kierunkowy pozwala na precyzyjne określenie kraju, regionu lub miasta, do którego ma zostać skierowane połączenie. Przy zestawianiu międzynarodowych połączeń telefonicznych konieczne jest podanie międzynarodowego kodu kraju oraz numeru kierunkowego.

Jedna odpowiedź do „Numery kierunkowe krajowe i międzynarodowe – poznaj fakty”

 1. Awatar pyta
  pyta

  czy da się jakoś po kierunkowym sprawdzić ile kosztuje połączenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *