ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Pracownicy w trakcie szkolenia z motywowania

Motywacja pracowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji. Zmotywowani pracownicy są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec firmy. Jednak, motywowanie zespołu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb, dostosowywania narzędzi motywacyjnych do każdego pracownika oraz tworzenia odpowiedniego środowiska pracy. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnego programu szkoleniowego, który pomoże Ci rozwijać umiejętności motywacyjne i efektywnie zarządzać zaangażowaniem pracowników.

Szkolenie Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Szkolenie „Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności liderów oraz menedżerów w obszarze inspiracji i mobilizacji zespołu. Program ten skupia się na zrozumieniu psychologii motywacji oraz identyfikacji kluczowych czynników, które wpływają na zaangażowanie pracowników.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności analizy potrzeb i oczekiwań pracowników, co umożliwia dostosowanie strategii motywacyjnych do indywidualnych preferencji członków zespołu. Kładzie się również nacisk na budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, budowanie relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu, co sprzyja wzrostowi zaangażowania pracowników.

W trakcie szkolenia omawiane są również techniki skutecznego komunikowania się z zespołem, identyfikacji celów i wartości wspólnych oraz stworzenia środowiska, które sprzyja rozwojowi i samorealizacji pracowników. Celem jest stworzenie liderów, którzy potrafią inspirować, wspierać i angażować pracowników w osiąganiu wspólnych celów organizacji.

Szkolenie opiera się na interaktywnych metodach nauczania, studiach przypadków oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami. W ten sposób stawia się na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach zawodowych. W rezultacie szkolenie „Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników” ma na celu przyczynienie się do tworzenia bardziej efektywnych i zmotywowanych zespołów w środowisku pracy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia z motywowania pracowników jest trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń pracowników oraz adekwatny dobór narzędzi motywacyjnych do każdego z nich. Program ten pozwoli Ci podnieść jakość i efektywność pracy Twojego zespołu poprzez budowanie silnej motywacji i zaangażowania.

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił:

 1. Skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” i stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników, dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.
 2. Budować silny i liderski zespół w Twojej organizacji, wykorzystując narzędzia i metody efektywnego motywowania.
 3. Przeprowadzać pracowników przez ścieżkę zmian, utrzymując ich motywację i zaangażowanie nawet w trudnych sytuacjach.
 4. Pokonać opór pracowników poprzez konstruktywną komunikację i budowanie zaufania.
 5. Zrozumieć ryzyko i rolę menedżera w zarządzaniu zespołem oraz kształtowanie kultury organizacyjnej.
 6. Stosować psychologię zmiany jako szansę do rozwoju i doskonalenia.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i skoncentrowane jest na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywacyjnych oraz technik zarządzania zaangażowaniem pracowników. Program obejmuje interaktywne warsztaty, które umożliwiają praktyczne ćwiczenie umiejętności i analizę realnych sytuacji związanych z motywowaniem zespołu. Podczas szkolenia wykorzystywane są również narzędzia i gry, które ułatwiają przyswojenie wiedzy i umożliwiają jej praktyczne zastosowanie.

Agenda szkolenia:

Moduł 1: Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu

 1. Samodoskonalenie się i zmiana jako szansa na rozwój.
 2. Świadomość własnych możliwości i ograniczeń jako menedżera.
 3. Motywowanie siebie i innych do zmian poprzez budowanie automotywacji.
 4. Wykorzystanie i rozwijanie własnych talentów oraz rola podświadomości w ich osiąganiu.
 5. Zmiana nastawienia jako klucz do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 6. Źródła pozytywnego nastawienia i ich wpływ na prace menedżera.

Moduł 2: Skuteczne narzędzia motywacyjne

 1. Skonstruowanie planu „przeprowadzenia zespołu przez zmiany”.
 2. Indywidualny plan motywowania pracowników.
 3. Budowanie zaangażowania i motywacji poprzez stawianie celów.
 4. Komunikacja wspierająca i konstruktywna.
 5. Struktura motywującej informacji zwrotnej.
 6. Stosowanie indywidualnych motywatorów dla różnych członków zespołu.

Moduł 3: Zarządzanie zespołem i kształtowanie kultury organizacyjnej

 1. Rola menedżera w zarządzaniu zespołem i kształtowaniu kultury organizacyjnej.
 2. Analiza SWOT – mocne i słabe strony menedżera.
 3. Łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego.
 4. Przełamywanie barier w generowaniu pomysłów.
 5. Wykorzystanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.
 6. Odpowiedzialność menedżera za efektywność oddziaływania na innych ludzi.

Koszt i czas trwania

Szkolenie oferowane jest w formule zamkniętej, a więc na zamówienie Klienta. Wystandaryzowany koszt szkolenia wynosi 7900 zł netto za 2 dni szkoleniowe dla grupy nie większej niż 8 osób. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem szkolenia dla swojej firmy lub organizacji prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać wiążącą ofertę.

Podsumowanie

Szkolenie z budowania motywacji i zarządzania zaangażowaniem pracowników jest niezwykle wartościowym programem dla wszystkich menedżerów i liderów zespołów. Dzięki temu szkoleniu będziesz potrafił skutecznie motywować pracowników, budować silny zespół i osiągać lepsze wyniki w Twojej organizacji. Skorzystaj z tej możliwości i zgłoś się na szkolenie już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *