ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Jak prowadzić dziennik budowy?

Na budowie

Powstawanie budynków nie łączy się jedynie ze wznoszeniem ścian czy projektowaniem wnętrza domu. Potrzebna jest również do tego bardzo zaawansowana dokumentacja. Obejmuje ona między innymi dziennik budowy, który zawsze jest niezbędny. Nie każdy jednak wie, jak go prawidłowo prowadzić. Wiele osób nie zdaje sobie też sprawy, że wyjaśniają to liczne szkolenia online. Dowiedz się więcej na temat tego, jak należy przygotować taki dokument. 

Czym jest dziennik budowy?

Podczas prac budowlanych niezbędne są rozmaite dokumenty. Wśród nich bardzo istotny jest właśnie dziennik budowy. Wlicza się on do kompletnej dokumentacji, jaką należy sporządzić. To w nim zapisuje się wszystkie informacje na temat prowadzonych prac. Jego definicja została zawarta w art. 45 § 1 prawa budowlanego w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki. Tam sprecyzowano, że to dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy?

Nie każdy ma uprawnienia do prowadzenia dokumentacji związanej z trwającą budową. W przypadku takiego dziennika wpisy mogą być w nim zamieszczane przez kierownika budowy. Wskazuje go z kolei inwestor. Kierownik powinien dbać o regularne i prawidłowo sporządzone wpisy oraz o odpowiednie przechowywanie takiego dokumentu. Musi on także zostać zarejestrowany i opieczętowany. Można się tego dowiedzieć na przykład ze szkoleń dotyczących prawa budowlanego.

Jak powinien być prowadzony dziennik budowy?

Dokumenty związane z budową muszą być przygotowywane w odpowiedni sposób. Dziennik ma na celu przede wszystkim rejestrację realizowanych prac. Powinny znaleźć się też w nim wszystkie zdarzenia i okoliczności, jakie mają miejsce w czasie wykonywania danego projektu. Będzie to bowiem służyło ocenie ich technicznej poprawności. Wszystkie wpisy trzeba ułożyć chronologicznie, a w przypadku ich korekty niezbędne jest przekreślenie nieprawidłowego fragmentu, ale w taki sposób, by pozostawał on czytelny. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z wybranych szkoleń online.

Szkolenia online z zakresu prawa budowlanego – skuteczna pomoc


Jak widać, dokumenty związane z powstawaniem budynków i innych tego typu prac są bardzo ważne. Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „szkolenia prawo budowlane” można odkryć wiele materiałów na ten temat. Ich przykład znajdziesz między innymi tu: https://www.szkolenia-semper.pl/szkolenia-prawo/prawo-budowlane. Sprawdź, jak powinno się prowadzić dziennik budowy i przygotuj poprawną dokumentację dzięki szkoleniom online na przykład w centrum Semper.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *