ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

First Time Manager – kim jest, jak wspierać go w nowej roli?

Świeżo mianowany menedżer

Dowiedz się kim jest First Time Manager, jakie wyzwania wiążą się z objęciem tej roli oraz jaka jest rola liderów w zapewnieniu nowo mianowanym menedżerom udanego startu oraz sukcesu w nowej roli. Sprawdź jakie narzędzia mogą wesprzeć świeżo mianowanych menedżerów w pierwszych miesiącach pracy menedżerskiej.

First Time Manager to często wyróżniająca się osoba w zespole – przepełnia ją mieszanka entuzjazmu, obaw i chęci doskonalenia się. Z jednej strony, nowo mianowani menedżerowie mają wysokie ambicję i motywacje, aby podjąć wyzwania związane z nową rolą, a z drugiej strony niewielkie doświadczenie. Objęcie roli menedżerskiej może wiązać się z brakiem pewności i wiedzy jak postępować. Jako lider, Twoim zadaniem jest zapewnienie, że First Time Manager osiągnie sukces. Zapewniając odpowiednie wsparcie, wskazówki i zasoby, możesz pomóc mu w przejściu do nowej roli, a dzięki odpowiedniemu przygotowaniu możesz dać świeżemu menedżerowi przewagę w jego nowej roli.

Awans, to dopiero początek

Istnieje wiele powodów, dla których pracownik zostaje mianowany kierownikiem po raz pierwszy. Najczęściej spotykane to rozwój i ekspansja firmy oraz przejście na emeryturę lub rezygnacja dotychczasowego kierownika. Niezależnie od przyczyny, może to być duża zmiana dla wszystkich zaangażowanych osób. Twoim zadaniem jako lidera jest zadbanie o to, aby nowy kierownik miał szansę na sukces. Zapewniając odpowiednie wsparcie, wskazówki i zasoby, możesz pomóc mu wejść w nową rolę. Dzięki odpowiedniemu podejściu, narzędziom i zaplanowaniu zmiany możesz dać nowo upieczonemu menedżerowi przewagę w jego nowej roli. W tym artykule przeanalizujemy wyjątkowe wyzwania, przed jakimi stają FTM, a także sposoby, dzięki którym można zapewnić im przewagę i pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Kim jest First Time Manager?

Przede wszystkim First Time Manager to osoba po raz pierwszy wchodząca w rolę kierownika. Może to być zarówno osoba niedawno zatrudniona w organizacji, jak też długoletni pracownik, który zasłużył na awans.

Sytuacja taka wymaga innego podejścia niż w sytuacji, gdy rolę kierowniczą obejmuje ktoś z doświadczeniem zdobytym w tej roli czy to w innej organizacji, czy z innym zespołem. W przypadku awansowania pracownika bez doświadczenia kierowniczego na stanowisko menedżerskie powinieneś być przygotowany na coaching, prowadzenie i wspieranie samego menedżera, ale też każdego innego członka zespołu. Nikt nie rodzi się menedżerem, zostaje się nim w procesie stopniowego zdobywania i poszerzania kompetencji w zarządzaniu zespołami, poszerzaniu orientacji strategicznej oraz rozwoju samoświadomości.

Jako lider chcesz mieć pewność, że nowo mianowany menedżer ma jak największe szanse na sukces, a możesz to zrobić, zapewniając odpowiednie wsparcie i zasoby. Świeżo mianowany menedżer może być osobą z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie i dużymi umiejętnościami technicznymi. Może to być również osoba, która wyróżnia się umiejętnościami w zakresie pracy z ludźmi i jest niezwykle zorganizowana. Niezależnie od konkretnych umiejętności i mocnych stron, należy być przygotowanym na zapewnienie wsparcia, wskazówek i zasobów, których pracownik nie miał okazji rozwijać.

Jakie wyzwania stoją przed świeżo mianowanymi menedżerami?

Zostanie menedżerem to duża zmiana dla każdego. Oprócz zarządzania zadaniami i projektami, które wiążą się z tą pracą, menedżer musi również budować zespoły, motywować i rozwijać członków swojego zespołu. Podczas gdy niektórzy menedżerowie awansowali z szeregów swojego zespołu i są przyzwyczajeni do przewodzenia, inni mogą mieć niewielkie lub żadne doświadczenie w kierowaniu innymi. To może sprawić, że przejście do tej roli będzie wyzwaniem i stresem.

Podstawowe wyzwania stojące przez First Time Managerem to między innymi:

 • zdobycie nowych umiejętności, tzw. umiejętności menedżerskich,
 • ułożenie stosunków z dotychczasowymi współpracownikami,
 • ułożenie relacji z przełożonym oraz innymi menedżerami,
 • poradzenie sobie z nowymi rodzajami presji i oczekiwań,
 • zmiana sposobu myślenia.

Mając tak wiele na głowie, łatwo poczuć się przytłoczonym i nie wiedzieć, od czego zacząć. Ważne jest, aby pamiętać, że przejście do roli kierownika może zająć trochę czasu. Może upłynąć od 6 do 12 miesięcy, zanim nowy menedżer poczuje się komfortowo w swojej nowej roli.

Co możesz zrobić, aby pomóc w starcie nowo mianowanego menedżera?

Choć nie ma jednej uniwersalnej drogi do udanego wejścia w rolę menedżera, to są pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc FTM odnieść sukces w nowej roli.

 1. Zapewnij wsparcie. Pamiętaj, że przejście od indywidualnego współpracownika do menedżera może zająć trochę czasu. Jako menedżer pracownik jest odpowiedzialny nie tylko za swoją, ale również za pracę członków swojego zespołu. To może być znacząca zmiana w sposobie myślenia, która może wymagać czasu, aby się do niej dostosować. Jako lider powinieneś zapewnić wsparcie, wskazówki i zasoby. Jedną z najważniejszych form wsparcia, jakią możesz zapewnić, jest sprawienie, że menedżer będzie się czuł się wspierany i włączany w proces. Upewnij się, że wie on, że nie jest sam. Niech wie, że jesteś dostępny, aby mu pomóc. Konieczne mogą być też informacje i szkolenia na temat polityki i procedur firmy oraz pomóc w zrozumieniu, że przejście do zarządzania może zająć trochę czasu.
 2. Ustal oczekiwania. Jako lider musisz również określić oczekiwania wobec nowego menedżera i członków jego zespołu. Członkowie zespołu mogą oczekiwać, że świeżo upieczony menedżer będzie niezorganizowany i niepewny siebie, a Ty jako lider możesz pomóc zmienić te wyobrażenia. Podkreślaj jego mocne strony i umiejętności. Daj zespołowi do zrozumienia, że chociaż menedżer jest nowy w swojej roli, to posiada mocne strony i umiejętności, które przyniosą korzyści zespołowi. Daj członkom zespołu do zrozumienia, że choć zmiana jest wyzwaniem, to jest to również okazja do wniesienia do zespołu nowych kompetencji i poprawy metod pracy. Wykorzystuj coaching, pozytywne informacje zwrotne i okazuj publicznie uznanie, aby wspierać proces przejścia na stanowisko kierownicze.
 3. Zachęcaj do współpracy. Istnieje wiele badań, które pokazują, że ludzie, którzy pracują razem, mają większe szanse na sukces niż osoby, które są silosowe i poświęcają się tylko swoim obowiązkom. Jako menedżer, musisz zachęcać do współpracy członków zespołu i pomagać im osiągnąć wspólne cele. Możesz to zrobić poprzez tworzenie działań budujących i spajających zespół, takich jak obiady zespołowe, ćwiczenia budujące zespół oraz tworzenie bardziej otwartej i przejrzystej kultury. Otwarta komunikacja i przejrzystość wśród członków zespołu pomoże im poczuć się bezpieczniej, a także zaangażować się i związać z zespołem. Współpraca jest ważna, ponieważ pozwala członkom zespołu budować zaufanie do siebie nawzajem i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
 4. Zapewnij klarowną komunikację. Komunikacja jest niezbędna w każdej relacji menedżer-pracownik, ale jest szczególnie ważna w relacjach między menedżerem a członkami jego zespołu. Ważne jest, aby mieć otwartą i częstą komunikację z członkami swojego zespołu. Dotyczy to zarówno komunikacji formalnej, jak i nieformalnej. Utrzymuj kanały komunikacyjne otwarte i regularne, nawet jeśli nie ma nic pilnego do omówienia. Dzięki temu członkowie zespołu będą wiedzieli, że są cenieni i że mogą liczyć na lidera. Doradzaj świeżo mianowanemu menedżerowi postępowanie w podobny sposób.
 5. Uczyń szkolenia i rozwój priorytetem. Jako lider jesteś odpowiedzialny za rozwój zawodowy członków swojego zespołu. Możesz to zrobić, oferując szkolenia i możliwości coachingu, które pomogą im się rozwijać i odnosić sukcesy w ich rolach. Oferuj możliwości coachingu i szkoleń zarówno dla menedżerów, jak i członków zespołu na wszystkich poziomach. Pomoże to poprawić komunikację, zaangażowanie i wydajność w całej organizacji. Dla samego świeżo upieczonego menedżera możesz zaproponować ukończenie szkolenia First Time Manager, które pozwoli mu zrozumieć rolę kierowniczą, proces transformacji od specjalisty do kierownika i wyposaży go w narzędziownik menedżerski. Szkolenia menedżerskie powinny mieć charakter stały i cykliczny, gdyż nigdy nie przestajemy rozwijać umiejętności menedżerskich.
 6. Dostarczaj informacje zwrotne i uznanie. Menedżerowie są odpowiedzialni za udzielanie informacji zwrotnej członkom swojego zespołu. Dotyczy to zarówno informacji zwrotnych dotyczących wydajności, jak i rozwoju. Ważne jest również, aby przekazywać pozytywne informacje zwrotne, kiedy widzisz, że członkowie zespołu robią coś dobrze. Dzięki temu poczują się oni docenieni i zaangażowani. Ważne jest również, aby dostrzegać i świętować sukcesy członków zespołu. Dzięki temu poczują się oni docenieni i dowartościowani, co zwiększy ich zaangażowanie i produktywność.
 7. Stwórz pozytywne środowisko pracy. Pozytywne środowisko pracy pomoże członkom Twojego zespołu czuć się bardziej produktywnymi, zaangażowanymi i zadowolonymi ze swoich zadań. Możesz to osiągnąć poprzez zachęcanie do tworzenia pozytywnej kultury firmy, zarządzanie konfliktem oraz odpowiednie organizację i podział pracy. Pozytywne środowisko pracy pomoże członkom Twojego zespołu stać się bardziej zaangażowanymi i wydajnymi.

Podsumowanie

Bycie menedżerem może być ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Jednak może być również wyzwaniem i stresem. Aby być skutecznym menedżerem, musisz wyważyć swój czas pomiędzy zaspokajaniem potrzeb zespołu a wykonywaniem własnej pracy. Musisz również rozwijać silne relacje z członkami swojego zespołu, aby czuli, że mogą na Tobie polegać w potrzebie. Bycie menedżerem nie jest jednorazowym wydarzeniem, to podróż przez całe życie. Trzeba się ciągle uczyć i doskonalić jako menedżer. Rolą starszych menedżerów jest natomiast wspieranie swoich młodszych kolegów, w tym w szczególności First Time Managerów.

Jedna odpowiedź do „First Time Manager – kim jest, jak wspierać go w nowej roli?”

 1. Awatar Kasia
  Kasia

  W polskich firmach to się chyba idzie na żywioł, a menedżer jest rzucany na głęboką wodę. Jak sobie poradzi to ok, a jak nie to na jego stanowisko czeka pięciu chętnych 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *