Gemba walk – jak przeprowadzić dobry Gemba walk?

Menedżer w trakcie Gemba walk

Gemba walk może być doskonałym narzędziem poprawiającym procesy prodkcyjne, podnoszącym jakość oraz angażującym kierownictwo oraz załogę w procesy optymalizacji produkcji. Dowiedz się czym jest Gemba walk oraz jak ją poprawnie przeprowadzić.

Co to jest Gemba walk?

Gemba walk to japoński termin używany w kontekście zarządzania jakością i poprawy ciągłej, który oznacza dosłownie „spacer po gemba”. Gemba oznacza miejsce, gdzie dzieje się praca, czyli miejsce rzeczywistego działania, gdzie produkty są wytwarzane lub usługi są świadczone.

Gemba walk to metoda, w której kierownictwo spędza czas na bezpośrednim obserwowaniu i rozmowach z pracownikami w miejscu pracy, aby lepiej zrozumieć procesy, problemy i wyzwania, z którymi zmagają się pracownicy. Celem gemba walk jest usprawnienie procesów, identyfikacja problemów, eliminacja marnotrawstwa i poprawa jakości.

Podczas gemba walk, kierownictwo jest zachęcane do zadawania pytań, wysłuchiwania opinii pracowników, obserwowania pracy, a także do współpracy w rozwiązywaniu problemów. W ten sposób, gemba walk umożliwia kierownictwu uzyskanie bezpośredniego wglądu w codzienne procesy i umożliwia lepsze zrozumienie wyzwań, jakie stają przed pracownikami.

Jak poprawnie przeprowadzić Gemba walk?

Przeprowadzenie skutecznego Gemba walk wymaga kilku kluczowych kroków. Poniżej przedstawiam ogólny plan, który może pomóc w przeprowadzeniu poprawnego Gemba walk:

 1. Zaplanuj i przygotuj się. Przygotuj harmonogram i plan wizyty, skontaktuj się z pracownikami i zorganizuj odpowiednie zasoby, takie jak notatnik, kamera, itp.
 2. Określ obszar. Wybierz obszar, który chcesz zbadać. Znajdź miejsce, gdzie odbywa się najważniejsza praca lub gdzie występują poważne problemy.
 3. Wykonaj obserwacje. Obserwuj procesy i działania, które mają miejsce w obszarze, który przeglądasz. Zwróć uwagę na wszelkie problemy lub wyzwania, które pojawiają się w trakcie pracy.
 4. Zadawaj pytania. Rozmawiaj z pracownikami i zadawaj pytania dotyczące procesów i działań, które obserwujesz. Skup się na zrozumieniu ich perspektywy i doświadczeń. Słuchaj uważnie ich odpowiedzi.
 5. Dokonaj oceny. Dokonaj oceny procesów i działań, które obserwujesz. Sprawdź, co działa dobrze, a co należy poprawić.
 6. Wyznacz cele i działania. Wspólnie z pracownikami wyznacz cele i działania, które należy podjąć w celu poprawy procesów. Skup się na wyeliminowaniu przyczyn problemów, a nie tylko na ich skutkach.
 7. Dokonaj działań poprawczych. Przeprowadź działania poprawcze, które pomogą rozwiązać problemy i poprawić procesy.
 8. Monitoruj postęp. Monitoruj postęp działań poprawczych i zwracaj uwagę na ich skuteczność. W miarę potrzeby wprowadzaj korekty.

Korzyści z Gemba walk

Gemba walk to metoda zarządzania, polegająca na obserwowaniu procesów i pracy pracowników w miejscu ich wykonywania, czyli na gemba – na miejscu w fabryce. Jest to narzędzie, które pozwala na poznanie rzeczywistych procesów zachodzących w fabryce oraz na zidentyfikowanie problemów i potencjalnych obszarów do poprawy.

Przeprowadzanie Gemba walk ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bezpośrednie zaangażowanie się menedżera w procesy produkcyjne i skutkuje lepszym zrozumieniem przez niego pracy pracowników oraz przyczyn problemów produkcyjnych. Po drugie, pozwala na identyfikację problemów w sposób bardziej kompleksowy, uwzględniający zarówno techniczne, jak i organizacyjne aspekty pracy. Po trzecie, poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami, menedżer może lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania, co może przyczynić się do zwiększenia ich motywacji i zaangażowania w pracę.

W rezultacie, przeprowadzanie Gemba walk pozwala na zwiększenie efektywności produkcji, poprawę jakości produktów oraz zwiększenie zaangażowania pracowników. Jest to więc ważne narzędzie zarządzania, szczególnie w branżach produkcyjnych, gdzie dokładność i efektywność są kluczowe dla sukcesu firmy.

Dobre praktyki Gemba walk

 1. Nie idź sam – Gemba Walk to proces zespołowy,
 2. Zaplanuj Gembę – uprzedź pracowników, aby nie odnieśli wrażenia, że to nalot,
 3. Zadbaj o bezpieczeństwo – stosuj zasady bezpieczeństwa, aby dawać przykład,
 4. Myśl krytycznie – celem Gemba walk jest kwestionowanie stanu obecnego,
 5. Nie tłumacz – nie szukaj wytłumaczeń dla marnotrawstwa i nieefektywności,
 6. Szanuj i doceniaj – pokaż załodze, że szanujesz ich pracę i osiągniecia,
 7. Szukaj luk w procesie – nie obwiniaj o nie jednak pracowników,
 8. Zadawaj pytania – angażuj pracowników poprzez pytania i rozmowę,
 9. Pytaj o rozwiązania – zanim wyciągniesz wnioski pytaj o przyczyny i potencjalne rozwiązania,
 10. Stwórz plan – wnioski i ustalenia zamień w plan działania.

Gemba walk jest przydatnym narzędziem do poprawy efektywności produkcji i zapewnienia jakości, ponieważ pozwala na bezpośrednie zaangażowanie menedżera w procesy produkcyjne i lepsze zrozumienie pracy pracowników. Metoda ta umożliwia także identyfikację problemów w procesach produkcyjnych oraz potencjalnych obszarów do poprawy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i jakości produkcji. Dzięki cyklicznemu powtarzaniu Gemba walk, można monitorować postępy w realizacji działań usprawniających oraz zidentyfikować nowe obszary do poprawy, co pozwala na stałe doskonalenie procesów produkcyjnych.

Czytaj też: SUR, czyli służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Jedna odpowiedź do „Gemba walk – jak przeprowadzić dobry Gemba walk?”

 1. Awatar Filippo
  Filippo

  O jej, a ja myślałem że to spacer po gębie 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *